FINDES DER EFFEKTIVE BEHANDLINGER AF COVID-19? DET KORTE SVAR ER JA

C19Study
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen.

[Følgende artikel er skruet sammen af en række bidrag, NewSpeek har fået tilsendt af mennesker med lægefaglig baggrund. Personer, der ikke kan træde åbent frem, fordi de risikerer at miste deres levebrød. 

Vi er ikke virologer, men forsøger fortsat at finde rundt i sumpen af informationer – styret af vores sunde fornuft. Men som vi altid skriver: Læs, lyt og døm selv] 

En del behandlinger er faktisk effektive

Det er stærkt bekymrende, at man i det gængse sundhedssystem melder ud, at vi ikke har nogen effektiv behandling af Covid-19. 

Men selv om det gængse sundhedssystem ikke anerkender eller tilbyder nogen behandling af Covid-19, så foreligger der en lang række undersøgelser, som viser, at en del behandlinger faktisk er effektive. 

Der findes en hjemmeside, som samler de undersøgelser, der er lavet over behandlingen af Covid-19. Den viser løbende opdatering af alle undersøgelserne – med en samlet analyse af data – med grafer, diagrammer, kurver og kilder over det hele.

Her fremgår det, at en række midler faktisk er effektive, specielt hvis de gives med det samme, de mindste symptomer viser sig. Man skal ikke vente nogle timer eller dage. ’De mindste symptomer’ kan være lidt nysen, en tør hoste, en tør plet i halsen, hovedpine, søvnløshed pga. rastløshed eller lignende.
Hvis man venter, til man har mere udtalte symptomer, har de fleste midler kun beskeden effekt. Venter man lidt længere endnu – til det er blevet en alvorlig tilstand – har de fleste midler ingen eller meget lidt effekt. 

Man kan vel sammenligne med Helvedesild? 

Man kan vel sammenligne med helvedesild (?), jf. Netdoktor, hvorfra følgende klip er hentet: 

”Behandling med antivirale midler: Det første er at hæmme skoldkoppevirussen med et såkaldt ”antiviralt” middel, så forløbet forkortes, og sværhedsgraden, både hvad angår smerter og udbredelse, mindskes. Der forhandles i Danmark tre forskellige antivirale tabletter til behandling af helvedesild: aciclovir, famiciclovir og valaciclovir. De virker lige godt, så man bør vælge den billigste tablet og den tablet, som skal tages færrest gange om dagen. Medicinen skal gives inden for 72 timer efter udslættets start for at have en sikker effekt. Tabletterne skal tages i en uge, og selvom der fortsat er smerter og eventuelt sår efter en uge, vil det normalt ikke hjælpe yderligere at fortsætte behandlingen” (Vores fremhævelse – LN & PJ). 

***

Navnene på præparaterne

Her følger navnene på præparaterne: 

Azithromycin

Hydroxychloroquine (”HCQ”)

Ivermectin (”IVM”)

D-vitamin

Remdesivir

Hvordan får man fat i disse midler? Det sker via egen læge.

Azithromycin-behandling består at tre tabletter, hvor man giver en tablet om dagen i tre dage.

Hydroxychloroquine (”HCQ”) er også tabletter. Det er et godt og velkendt gammel middel mod gigt og malaria, som bruges overalt i verden af massevis af patienter og har været brugt af både børn og voksne. 

Ivermectin (”IVM”) er tabletter, som bruges mod fnat, hvor man tager man to tabletter på én gang og så igen 1-2 uger efter. Fire tabletter koster 1000 kr.
Studier med IVM viser en helbredelsesgrad på langt over 90% – selv ved sen anvendelse.

D-vitamin – her tager man anbefalet dosis, som er 5-10 mikrogram dagligt.

Remdesivir gives intravenøst og kun på hospitalet. Det er Ebola medicin.

D-vitamin og K-vitamin kan forebygge, at man får et alvorligt forløb med Covid-19. D-vitamin fås i fløde, smør og ost, solskin på huden samt fede fisk. Fødevarestyrelsen anbefaler som noget nyt., at alle voksne tager kosttilskud med D-vitamin på 5-10 mikrogram dagligt fra oktober til april, da de fleste danskere mangler D-vitamin.

Vitamin K1 findes i grønne grøntsager, og vitamin K2 findes i fløde, smør og ost. 

Du kan få mere at vide om behandlinger inden for moderne lægevidenskab på:  

www.C19study.com

***

Specifikke undersøgelser om Vitamin D: 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z
https://www.medscape.com/viewarticle/942497 

***

Specifikke undersøgelser om Vitamin K:

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1258/5898121

***

(Patienter, der er blodtype 0 har en lavere forekomst af Covid-19) 

Del artiklen her: