EUs LØSNING PÅ ULOVLIG MIGRATION: GØR MIGRATION LOVLIG

EUs løsning på sine selvskabte problemer er nogle gange så molbo-agtige, at man ikke ved, om man skal grine eller græde. […]