DOMSTOL SKAL AFGØRE: GÆLDER SHARIA I EU?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har taget fat på en interessant sag, som kan få alvorlig betydning for hele Europas fremtid. […]