EUROPÆISK BORGERINITIATIV: FORBYD BIOMETRISK MASSEOVERVÅGNING OG ELEKTRONIISK ANSIGTSGENKENDELSE A LA KINA.

ReclaimYourFace
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Stadig flere røster stiller sig kritiske over for de drakoniske indgreb i forlængelse af Covid-19. Overvågningen af borgerne bliver stadig mere massiv. 

Nu foreligger der således et europæisk borgerinitiativ, der vil opfordre EU til at forbyde biometrisk masseovervågning som fx elektronisk ansigtsgenkendelse.

Reclaim your Face
Initiativet hedder Reclaim your Face.

Hvis initiativet kan indsamle 1 mio. underskrifter, skal EU se på forslaget. Det er ikke sikkert, de gør noget yderligere, men det vil alligevel være et kraftigt vink med en vognstang til lovgiverne, hvis de bliver pustet i nakken af 1 mio. EU-borgere – og gerne mange flere.

Til orientering: De indtastede oplysninger med folks navne mm. ligger krypterede og må IKKE bruges til andre formål. 

De oplysninger, man afgiver, er lovbefalede, for at de kan tælle med i millionen. Den danske stat har bestemt, hvilke oplysninger danske statsborgere skal afgive. Kravene er forskellige i de enkelte medlemsstater i EU.

Her en pressemeddelelse om initiativet på dansk:

https://itpol.dk/pressemeddelelse/lancering-eci-reclaim-your-face

Og her til underskriftsiden:

https://reclaimyourface.eu/

En serviceoplysning: Fødselsdatoen skal medtage tegnet / mellem dag og måned og måned og år. 

Del artiklen her: