EU: NGO-SKIBE, SOM SMUGLER FLYGTNINGE, SKAL IKKE STRAFFES

Del artiklen her:

(Foto: George Soros kysser Jean Claude Juncker i EU-Parlamentet)

Kommentar af Ivan Dybdal

Er en EU-forhåndsgodkendelse, der lover NGO-skibe straffrihed og millioner af dollars fra George Soros, forklaringen på væksten i menneskesmuglingen til Italien? Det er der mere og mere, der tyder på.

Og italienerne er dybt frustrerede over, at de – nu efter Grækenland – skal være ofre for EU’s naive og forfejlede flygtningepolitik. Italien er ude af stand til at klare det stigende antal migranter, der illegalt bringes over fra Libyen af flåden af moderne NGO-skibe, der angiveligt er betalt af George Soros Foundation.

Nu viser det sig, at EU i Bruxelles har vedtaget, at NGO skibene ikke kan straffes for menneskesmugling* – og det udnytter de øjensynligt til at sejle i pendulfart mellem den libyske og den italienske kyst med ’flygtninge’.

De samler dem op på eller nær ved den libyske kyst uden at meddele Frontex eller andre EU-myndigheder det. Der er angiveligt eksempler på, at de i nogle tilfælde samler dem op tæt på den libyske kyst, men undlader at sejle dem til den nærmeste havn på den libyske kyst, som de ifølge reglerne for hjælp til nødlidende til havs, har pligt til. I stedet sejler de dem tværs over Middelhavet til Siciliens kyst og meddeler efterfølgende Frontex/EU-myndighederne, at de har samlet dem op et helt andet sted adskillige sømil mod vest fra en destination på havet i strædet mellem Siciliens yderste sydspids og Libyens nordligste punkt. Men marine tracking viser tydeligt, at de aldrig sejler der, hvor de angiver at have samlet bådflygtningene op*.

Frontex nævner også muligheden af, at menneskehandlere sender migranter til havs efter forudgående aftale med de private NGO-skibe, der tager dem ombord og derefter bringer dem til Italien “som en slags taxier.”

Hvad der er beskrevet af EU-agenturet er en international menneskesmuglingsoperation, som faktisk foretages af internationale kriminelle organisationer, herunder IS, der i praksis viderebefordres af skibe, der er chartret eller ejet af forskellige ikke-statslige organisationer, blandt dem NGO’er finansieret af George Soros.

Den italienske admiral, Enrico Credendino, øverstbefalende for EU’s anti-menneskehandel Operation Sophia, sagde, at NGO’ernes skibe kommer tæt på den libyske kyst for at tiltrække flygtninge bådene i mørket. “Om natten bruger de store projektører; traffickerne ser dem og sender joller med migranter mod lysene … så bliver de taget ombord på de større NGO-skibe til rejsen videre til Italien”.

Der er en EU beslutning om NGO-skibes straffrihed. I denne beslutning giver EU de facto NGO skibe straffrihed for menneskesmugling: ”6. Points out that private shipmasters or non-governmental organisations (NGOs) who genuinely assist persons in distress at sea should not risk punishment for providing such assistance.”

Video af George Soros kysse EU-præsident Jean Claude Juncker og promovere migration i EU-parlamentet:

Kilder:

*https://youtu.be/TbIc1LZqIAw

**https://www.spectator.co.uk/2017/04/are-we-helping-desperate-migrants-or-just-people-smugglers/
*** http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0066+0+DOC+XML+V0//EN

Del artiklen her: