ET BARN ER FØDT I BETLEHEM ….OG CORONA

Prayer
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,
at rosen i verden er kommen.

Forhærdede tidselgemytter,

så stive som torne og støtter,

hvi holder I eder så ranke 

i stoltheds fordærvede tanke!

Den yndigste rose er funden

Den Danske Salmebog nr. 122 v. 4 og 5

Videnskabelig evidens, sund fornuft og rationel argumentation synes mig at være komplet virkningsløs overfor verdens politikere og bureaukrater, som ufortrødent og uden at blinke fortsætter det autoritære corona-cirkus. Hvis ikke sund fornuft og evidens kan standse vanviddet, hvad kan så? Her er mit bud.

I kristendommen er individet uendeligt værdifuldt for den øverste myndighed, Gud. I modsætning dertil har vi de kollektivistiske ideologier som socialisme og fascisme, hvor individet er uendeligt værdiløst for den øverste myndighed, staten. I disse ideologier tæller kun flokken, fordi den er det redskab, hvormed og overfor hvem magten udøves.

Er tabet af den kristne tro årsag til den nuværende situation? 

Spørgsmålet er, om tabet af den kristne tro er årsag til den nuværende situation, hvor millioner af individer frivilligt lader sig (og medmennesket) krænke af regeringers autoritære corona-overgreb. Måske er problemet, at mennesket gennem børnehave, skole og lignende institutioner har lært at se sig selv udelukkende som en del af et system i stedet for som et uendeligt værdifuldt individ skabt af Gud i hans eget billede.

Vor far på Christiansborg

Danskere tror i dag, at staten elsker og beskytter dem, fordi staten i et kollektivistisk system er din far. Vor far i himlen er så at sige udskiftet med vor far på Christiansborg.
Tabet af den kristne tro har således medført tabet af et moralsk kompas. Guds love, der samfundsmæssigt sætter individet i centrum, er erstattet af regler dikteret af staten, og derfor kan der under det totalitære corona-regime accepteres brud på det, der før var individets rettigheder.
Hvis staten ønsker at favorisere eller kanøfle bestemte mennesker, kræves intet andet end en passende justering af lovgivningen. Den danske statsmagt har med tydelighed demonstreret, at det forholder sig sådan, og gennem corona-lovgivningen udstillet sin bekendelse til kollektivistisk totalitarisme, hvor staten kan gøre lige, hvad den vil imod det nu retsløse individ.

Når mennesket ikke længere forstår, at det er uendeligt værdifuldt for sin skaber, Gud, er det parat til at acceptere overgreb på sig selv og sine medmennesker, præcis som vi har set det i totalitære regimer gennem historien. Jeg forestiller mig egentlig, at tabet af den kristne tro direkte fører til de menneskefjendtlige, kollektivistiske regimer, som pudsigt nok altid forklæder sig som menneskevenlige, kærlige og omsorgsfulde systemer, der beskytter os mod uretfærdighed, sult og sygdom.

Kristendom – ikke kapitalisme – er modpol til socialisme 

For år tilbage, efter min egen konvertering fra agnostiker til ‘full blown’ Jesus-følger, kom jeg til den konklusion, at der ikke eksisterer en politisk modpol til socialisme. Kristendom – og ikke kapitalisme – er modpol til socialisme, fordi den i centrum har det gudskabte individ i stedet for kollektivet.

Jeg kommer i tanke om et guldkorn, jeg som 12-årig fik af min far, der i øvrigt var ateist: ”Forskellen på kristendom og socialisme er, at i kristendommen siger den rige til den fattige, jeg giver dig! I socialismen siger den fattige til den rige, du giver mig!”.  

Dengang forstod jeg ikke helt meningen, men i dag, hvor jeg selv har en evidensforankret kristen tro, forstår jeg meningen. Administreringen af et samfund, herunder fordelingen af materiel rigdom, kan enten tage udgangspunkt i kærlighed (jeg giver dig!) eller i fjendtlighed (du giver mig!). Kollektivistiske ideer er således grundliggende menneskefjendtlige – de skaber et samfund, hvor kollektivet, repræsenteret ved staten, legalt kan udøve tvang imod individet.

En anden ting, jeg kommer i hu, er et foredrag med en højskoleforstander, jeg hørte, da jeg var helt ung. Omkring emnet ‘fællesskab’ lod højskoleforstanderen denne bemærkning falde, det er vigtigt, at vi får ram på egotripperne! Ubehaget vældede straks op i mig, da det gik op for mig, at det var folk som mig, han mente med ‘egotrippere’ – altså os, der mener, at individet og ikke flokken er det mest værdifulde.   

Jeg fornemmer, at det er menneskets degraderede syn på sig selv, der har medført, at verden lige nu er kastet ud i en bevægelse hen imod fuld totalitær overtagelse. Hvis mennesker gennem personlig research og erfaring nåede erkendelsen, at de er uendeligt værdifulde for deres skaber, ville det verdensomspændende vanvid, vi er vidner til, standse. Så længe folk tror, at staten er deres far, som elsker dem, fortsætter vanviddet.

Staten elsker dig ikke 

Staten dvs. politikere og bureaukrater elsker dig imidlertid ikke. Deres interesser er magt, status og egen sikkerhed og velfærd, og for at opnå og ikke mindst fastholde disse (i bund og grund værdiløse) ting, giver de det indtryk, at de vil dig det bedste. Køber man den røverhistorie, vil man i kollektivets navn være parat til at acceptere overgreb på sig selv og sin næste.

Massiv indoktrinering i filosofisk materialisme / videnskabelig materialisme har gennem et helt århundrede formået at reducere Gud til en yderst tvivlsom ‘hypotese’, som modsiges, eller, som mange tror, ligefrem modbevises af moderne videnskab. 

Dette er imidlertid et billede, som i de seneste år er krakeleret. Intelligent design-bevægelsen har igennem 30 år fremlagt massiv evidens for, at liv er et produkt af design og ikke af tilfældige fysiske processer, som den filosofiske materialisme prædiker. 

Se fx https://www.religion.dk/debat/prisvindende-forsker-en-skabende-intelligens-er-mere-sandsynlig-end-tilfaeldig-udvikling# 

‘Return of the God Hypothesis’

Senest har dr. Stephen Meyers bog ‘Return of the God Hypothesis’ slået et stort ulappeligt hul i det ateistiske narrativ og bl.a. gjort indtryk på vor en af tids store fortalere for sund fornuft, professor Jordan Peterson. Peterson synes selv at være stærkt på vej til at omfavne kristen tro, og måske hans datter, som nyligt meldte ud, at hun nu betegner sig som kristen, vil flytte ham det sidste lille stykke.

Jordan Peterson er i øvrigt meget opmærksom på det faktum, at individet som et ukrænkeligt centrum er et unikt iboende karakteristikum ved kristen tro. Han er også den som mest af alle nutidige tænkere advarer imod kollektivismens rædsler dokumenteret gennem historiske begivenheder i bl.a. Tyskland, Kina, Cambodia og Sovjetunionen. 

Så hvad er mit bud på løsningen på det verdensomspændende corona-vanvid og indførelsen af den kollektivistiske totalitarisme? 

  1. Opdag gennem din egen research, at Gud ikke er en tvivlsom ‘hypotese’.
  2. Opdag at du har en skaber, som elsker dig, og som interesserer sig for præcis den unikke person, du er.
  3. Opdag at død og corona ikke skal frygtes, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh. 3, 16).

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde! 

Hjerte, løft din glædes vinger

Den Danske Salmebog nr. 114 v. 1

Del artiklen her: