ERNST WOLFF: ”OM BASISINDKOMST OG SLUTNINGEN PÅ PENGESYSTEMET”

Ernst Wolff
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Vi er næppe de eneste, der oplever, at verden bliver mere og mere vanvittig:

Håndteringen af Covid-19-krisen (lockdown), MeToo-bevægelsen, Black Lives Matter, Trump-hadet osv. osv. osv.

Her følger nok en brik til at forstå den aktuelle krise i form af en oversættelse af Ernst Wolff – OM BASISINDKOMST OG SLUTNINGEN PÅ PENGESYSTEMET.

Først linket: “Bedingungloses Grundeinkommen” – eine gefährliche Falle”

  • og nedenfor oversættelsen, som vi ikke har del i, men har fået lov til at dele. For overskuelighedens skyld har vi indsat mellemrubrikker.

***

Verden har nået et historisk vendepunkt

Verden har nået et historisk vendepunkt med nedbruddet på de finansielle markeder i marts / april 2020. Efter sammenbruddet i olieprisen som følge af recessionens begyndelse var den eneste måde at redde det globale finansielle system på at skabe de største pengebeløb til dato og sænke styringsrenten til nul eller næsten nul.

Det betyder, at endnu større beløb skulle bruges i det næste nedbrud, og renten skulle reduceres til negative niveauer for at genoplive systemet. Men da vi allerede har at gøre med de største bobler på aktie-, obligations- og ejendomsmarkederne, ville disse helt sikkert briste og få systemet til at kollapse. Rentesænkninger i minusområdet vil igen være den sikre slutning på banksektoren og dermed bankernes klassiske kerneforretning.

Begge muligheder er derfor ikke længere en mulighed. Men det er endnu ikke hele dilemmaet, som de ansvarlige i øjeblikket står overfor. Hertil kommer konsekvenserne af lockdown, dvs. fyringer, konkurser og en eksponentiel vækst i den allerede uholdbare gældsbyrde såvel som den hurtigt fremadskridende digitalisering, der ødelægger flere og flere job på en stadig kortere periode.

Den historiske nedgang på arbejdsmarkedet er nært forestående
Den historiske nedgang på arbejdsmarkedet, der er nært forestående, vil føre til en hidtil uset nedgang i efterspørgslen og tvinge regeringer til at sikre, at folk, der mister deres job, fortsætter med at forbruge. Da den offentlige kasse er tom, kan dette ikke længere ske på den konventionelle måde, dvs. ved at betale arbejdsløshedsunderstøttelse og socialhjælp over statsbudgettet, men kun gennem oprettelse af nye penge af centralbankerne.

Oprettelsen af digitale centralpenge
Det er netop her, hvor det vigtigste projekt i den finansielle sektor i øjeblikket kommer ind, og et projekt, der skubbes hurtigt frem, med ringe offentlig opmærksomhed: Oprettelsen af ​​digitale centralbankpenge.
Planen ser sådan ud: Det klassiske banksystem, der ikke længere kan fungere under de udfoldende forhold, skal genopbygges radikalt. Forretningsbankernes indlånsvirksomhed og udlån skal afskaffes fuldstændigt; i stedet for de nuværende, kapital- eller opsparingskonti, der hidtil har været sædvanlige, modtager hver borger kun en konto i centralbanken.

Alle transaktioner er gennemsigtigt og sporbare
Løn betales på dette, skatten fratrækkes automatisk, og sanktioner tilbageholdes i tilfælde af lovovertrædelser. Kontoindehaverne kan kun foretage deres betalinger via denne konto. Alle transaktioner er således gennemsigtige og sporbare, det er den mest omfattende statslige kontrol af borgerne der nogensinde har eksisteret!

Naturligvis ville en sådan plan mødes med betydelig modstand fra flertallet af befolkningen. For at overvinde dette har politikerne imidlertid allerede givet centralbankerne en stejl plan: Konsekvenserne af lockdown samt alle de tiltag, der angiveligt er truffet for at begrænse pandemien, gør det muligt at forklare lavinen af ​​virksomhedssvigt og masseafskedigelser som en pandemirelateret “Coronakrise” hvilket ikke er forårsaget af politik, men (officielt) af ​​en sygdom.

Digital centralbankvaluta gennem bagdøren
Dette åbner den historiske mulighed for at indføre den digitale centralbankvaluta gennem bagdøren: Politikere kan foregive at ville lindre befolkningens lidelser forårsaget af massearbejdsløshed og forarmelse ved hjælp af centralbankerne gennem den “ubetingede grundindkomst” (ubetinget basisindkomst eller universel basisindkomst) i form af centralbankpenge – og kontoopsætningen vil få det til at ligne en handling af humanitær hjælp.

I øjeblikket er det ikke muligt at sige, om dette rent faktisk vil ske. Det eneste, der er sikkert, er, at det nuværende monetære system er afsluttet, og bortset fra digitale centralbankpenge er der ingen realistisk måde at kunstigt holde dem i live.

Imidlertid ville digitale centralbankpenge heller ikke være en permanent løsning, for så snart de nåede realøkonomien, ville de skubbe priserne op og føre direkte til hurtigt stigende inflation. Så det tjener stort set bare til at udskyde problemerne uden at løse dem.

Den angiveligt “ubetingede” grundindkomst, selvom den kræves af mange velmenende mennesker, er bestemt ikke en social fremgang, men dybest set en farlig fælde, som det næsten er umuligt at komme ud af igen, [hvis flertallet falder i].  Derefter, efter de drastiske begrænsninger af demokrati i de seneste måneder, vil den vigtigste frihed, nemlig personlig suverænitet over deres egen økonomi, blive taget væk.

Del artiklen her: