ER DOBBELT STRAF I GHETTOER NU OGSÅ KLOGT…?

Del artiklen her:

Højere straffe for forbrydelser, begået i ghettoområder, kan få en række uheldige virkninger.

Både oppositionen og regeringen ønsker fortsat at føre en politik, der reelt betyder uendelig ikke-vestlig indvandring. Dette på trods af, at størstedelen af Folketinget er enige om, at det netop er antallet af indvandrere der er afgørende for integrationen og den belastning, de udgør for Danmark og danskerne.

Tusinder af kriminelle udlændinge får også fortsat lov at blive i landet.

Men når nu man ikke vil standse ulykken, er man nød til at kompensere i stedet for. Dette sker gennem en række lappeløsninger, hvoraf regeringens seneste tiltag med særregler for belastede boligområder nok er det mest banebrydende. Forslaget om fratagelse af muligheden for familiesammenføringer for personer, bosat i de pågældende områder, åbner nemlig for at lovgive diskriminerende imod personer bosat bestemte steder i landet. Dette er klogt, fordi det giver mulighed for at lovgive mere præcist i forhold til de voldsomme problemer, som indvandring fra islamiske lande har påført os.

Et andet lovforslag lyder på, at forbrydelser begået i belastede boligområder skal straffes dobbelt så hårdt. I modsætning til forslaget om fratagelsen af retten til familiesammenføring, er dette forslag ikke diskriminerende og gør ikke loven ulige: Alle, uanset adresse, vil blive straffet dobbelt så hårdt, hvis deres forbrydelse begås i de pågældende områder.

Lovforslaget lyder tiltalende, fordi erfaringen viser, at muslimer ganske enkelt har behov for tydeligere grænsesætning end andre. Men det vil formentlig virke stik imod hensigten:

Mange kriminelle har kriminalitet som levevej, herunder hæleri og salg af våben og narkotika. Og da de jo skal have smør på brødet ligesom alle andre, vil mange formentlig blot flytte deres virksomhed til, hvad de meget snart vil opfatte som lav-straf-områder. Regeringens forslag kommer således for en stor del af kriminalitetens vedkommende kun til at sprede de farlige banders aktiviteter ud blandt danskerne.

En anden uheldig virkning ved lovforslaget er, at ghettoerne kan virke som en magnet på kriminelle under de jævnlige bandekrige. Ved at gemme sig i høj-straf-områderne kan de nemlig afskrække fjender fra at angribe dem, fordi modstanderen vil blive straffet hårdere.

Som en person på Facebook i lidt grove vendinger kommenterer lovforslaget: “Loven om dobbeltstraf dækker IKKE forbrydelser begået af folk bosat i en ghetto – den gælder forbrydelser begået i et ghetto område. D.v.s en hvid mand fra Hellerup, der tager til Tingbjerg og pander en indvandrer i jorden, får dobbeltstraf, mens en indvandrer bosat i Tingbjerg, der tager til Hellerup og banker en hvid mand ned, får normal straf. Altså er der IKKE tale om diskrimination imod indvandrere – TVÆRTIMOD. Alt er ved det gamle, desværre… 

Både oppositionen og regeringen slår knuder på sig selv og vores retssystem, fordi de for alt i verden vil undgå at komme i klammeri med internationale konventioner ved at tage åbenlyst rigtige skridt såsom et komplet stop for al slags ikke-vestlig indvandring og udvisning af udlændinge allerede ved første brud på straffeloven.

Et andet påfaldende træk ved både oppositionens og regeringens politik er i øvrigt, at de tilsyneladende har totalfredet indvandrernes barbariske religion. En religion, der fratager kvinder selv de mest basale menneskerettigheder, som prædiker vold og terror, og som blokerer for integrationen.

Man mangler simpelthen modet til at gribe om nældens rod, islam, formentlig fordi man er bange for, hvordan religionens tro følgere vil reagere.

Del artiklen her: