ER DET DR’S OPGAVE AT VÆRE UKRITISK REKLAMESØJLE FOR MEDICINALINDUSTRIEN?

Danmarks Radio
Del artiklen her:

Af Flemming Møller. 

Det store spørgsmål – i forhold til hvilke personer, der udtaler sig med størst videnskabelig tyngde om infektionsmedicin og vacciner – er: 

Er det de mennesker, der har beskæftiget sig med emnet i årevis og derfor har opnået infektionsmedicinsk specialviden? Eller er det den person, der tilfældigvis er chef for Sundhedsstyrelsen på et givet tidspunkt? 

Det påfaldende, ja dybt betænkelige, er, at professor Christine Stabell Benn, som indgående har beskæftiget sig med emnet i en årrække, kun er kommet relativt begrænset til orde. 

Modsat chefen fra Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der er speciallæge i gynækologi og obstetrik, har Christine Stabell Benn nemlig stor specialviden om infektionsmedicin og såkaldt immunrespons i forhold til vacciner. 

Ikke desto mindre er det Søren Brostrøm, der har fået taletid i alle former for programmer på alle tidspunkter på alle platforme. Til trods for, at emnet har været corona og infektionsmedicin, som Søren Brostrøm ikke har særlige forudsætninger for at udtale sig om. 

Søren Brostrøm har ændret holdning adskillige gange 

Man kan blot konstatere, hvordan Søren Brostrøm siden begyndelsen af 2020 og frem har ændret holdning til alt lige fra mundbind

https://www.tv2ostjylland.dk/tv2dk/soeren-brostroem-om-brugen-af-mundbind-vi-er-blevet-klogere 

til nedlukninger 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/mail-afsloerer-brostroem-advarede-om-skadelige-konsekvenser-ved-at-lukke-danmark/8135267 

Ud fra en grundlæggende erkendelse af, at nogle personer altid ved mere om et givent emne end andre, kan det undre voldsomt, at den del af pressen, vi alle er med til at betale via pålagt licens, nemlig DR, helt tydeligt har svigtet. Desuagtet DR har en klart defineret public service-forpligtelse til at lade forskellige holdninger komme til udtryk. 

Om det er bevidst, at DR ikke lader alle sider af corona-analysen komme til orde, kan man naturligvis kun spekulere i. Men påfaldende er det, at det altid er de eksperter og læger, der er pro-vacciner, som får langt den meste taletid.
Hvorimod de eksperter eller læger, der er kritiske funderet i videnskabelig evidens – fx i forhold til at lade børn vaccinere i stor stil – enten bliver fejet af bordet eller alternativt kun får begrænset taletid på tidspunkter med færre seere eller lyttere.

Et eksempel blandt mange

Et eksempel blandt mange er, at professor Christine Stabell Benn torsdag den 5. august deltog i DR-programmet P1 Morgen. I et indslag på ca. 6 minutter fremførte hun, at børn er bedst beskyttet ved at opbygge naturlig immunitet overfor corona-virus.

Spørgsmålet er, hvor mange der lyttede til dette særdeles vigtige indslag på P1?

Helt sikkert ikke så mange som dem, der lyttede til Aftenshowet samme dag.  

Her tonede speciallæge i gynækologi og obstetrik Søren Brostrøm frem i bedste sendetid, alene fordi han er chef for Sundhedsstyrelsen, og ikke fordi han har særlige forudsætninger for at udtale sig om infektionsmedicin og såkaldt immunrespons. 

Paradoksalt nok forsøgte Søren Brostrøm at fremme anvendelsen af de nødgodkendte ”vacciner” med den uprøvede mRNAteknologi, bl.a. med afsæt i at han tidligere har advaret befolkningen om ikke at lade sig vaccinere med de klassiske vacciner fra henholdsvis AstraZeneca og Johnson & Johnson. (https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-16-sundhedsstyrelsen-sender-brev-til-borgere-der-er-vaccineret-med-astrazeneca) 

Udgør en ensidig journalistisk dækning et problem? 

Spørgsmålet er, om en sådan ensidig og skæv journalistisk dækning fra DR’s side udgør et problem?

Svaret er ja, fordi enhver demokratisk samtale, som DR står fadder til, er betalt af befolkningen selv.

Som bekendt bliver en usandhed ikke mere rigtig af at bliver gentaget, ej heller hvis det er Søren Brostrøm, der taler imod videnskaben. Læs fx her https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z

Der savnes pluralisme hos DR, så den demokratiske samtale kan ske på et ligeværdigt niveau og ikke som nu. Slagsiden er åbenlyst skadelig for alle parter med undtagelse af visse dele af medicinalindustrien, der kort og godt får licensbetalt reklame.

Videnskaben er taget som gidsel i en politisk proces

Det er bekymrende at være vidne til, at videnskaben er taget som gidsel i en politisk proces.
Heldigvis er stadigt flere almindelige borgere ved at få øjnene op for manipulationen, men som bekendt kan en løgn rejse hele verden rundt, imens sandheden stadigvæk er ved at tage sko på.

*** 

Flemming Møller har hjemmesiden http://www.sundheds-info.dk/

Del artiklen her: