EN EFTERMIDDAG PÅ STATSRADIOEN P1

Danmarks Radio
Del artiklen her:

En drøj omgang indoktrinering.

Af Helle Andersen

De identitære
”Journalisterne” havde travlt med at sværte ”De Identitære” til. ”De Identitære” er en gruppe europæere, som går ind for demokrati og tager afstand fra vold. Bevægelsen laver aktioner, der kan gøre opmærksom på, at den europæiske og nationale identitet er værdifuld.

”Journalisten” gik i infight. Det følgende er en gengivelse af ”journalistens” tilsværtning og mistænkeliggørelse af ”De Identitære”:

(frit gengivet): Vi skal til Tyskland. Det har noget med Identitet at gøre. De kalder sig ”De Identitære”. De ser sig selv som en slags intellektuel elite i kampen mod udvandingen af europæisk identitet og udskiftningen af de europæiske befolkninger. Flere europæiske sikkerhedstjenester har holdt øje med ”De Identitære”, og den tyske efterretningstjeneste har holdt øje med ”De Identitære” i 3 år, og fordi den terroristiske New Zealandske massemorder i sit efterskrift skrev om ”The Great Replacement”, som en af sine årsager til at begå en forfærdelig terrorforbrydelse, så mener den vesttyske efterretningstjeneste, at ”De Identitære” er ÅNDELIGE BRANDSTIFTERE mellem linjerne….- trods alle deres udtalelser er lovlige og legitime …. Netop fordi De Identitære er ÅNDELIG BRANDSTIFTERE (uden at være kommet med ulovlige ytringer !!) kan sikkerhedstjenesten holde særlig skærpet tilsyn med De Identitære fx infiltrere og placere informanter i kredsen (gengivelse slut).

”Journalisten” laver også lige en kobling (næsten pr refleks) mellem terror og DF, hvor Pia Kjærsgaard og Maria Krarup nævnes.

”Journalisten” tænker ikke et sekund over, at han med sin reportage og udtalelser er med til at nedkæmpe ytringsfriheden ved at koble lovlige ytringer til terror, og at han samtidig burde have lavet den samme konklusion med fx Islams langt klarere udtalelser og de 130.000 terrorangreb, som er sket siden 9/11 2001. Eller at andre politiske udtalelser kan kaldes ÅNDELIG BRANDSTIFTELSE og mellem linjerne give anledning til, at en forbryder eller massemorder går amok. Eller at alle politiske ytringer kan ses som ÅNDELIG BRANDSTIFTELSE.

Som altid sammenkæder journalisterne patrioter med terrorister. Der er ingen blusel i den løse kobling mellem de lovlige ytringer, som ”De Identitære” kommer med og koblingen til en terroristisk massemorder fra New Zealand.
   Men ”journalisten” bør også nævne, at Islam er en ”Åndelig Brandstifter” til de 35.000 terrorangreb, som har fundet sted siden 9/11 2001 ca. 150.000 har mistet livet ved muslimske terrorangreb siden 9/11 2001, se her.

Islam er en klar ”Åndelig Brandstifter”, men det kritiseres ikke.

Venstrefløjen går ind for fri indvandring – uanset prisen
Som altid, når nogen siger nationalstat, så ser venstrefløjen et rødt klæde. Venstrefløjen er anti-nationale og for at nedlægge nationalstaten og komme under den Udemokratiske EU (fx kan kun Kommissionen stille lovforslag). Venstrefløjen er ”internationale”, vil nedlægge nationalstaterne og ser ikke værdien i en 1000-årig nationalstat, som er blevet en af de rigeste lande i verden.
   Venstrefløjen bør huske på det nær-europæiske kollaps med det græske nedbrud, som Tyskland kun lige formåede at hindre. Eller at Frankrig har været i undtagelsestilstand i over to år – og den undtagelsestilstand er nu permanent med lovregler, der giver sikkerhedsstyrkerne meget vidtgående ret til indgriben, overvågning osv. af borgerne….  Desuden har Danmark modtaget ca. 1 million udlændinge – se svar på folketingsspørgsmål, der dokumenterer dette:

Men Venstrefløjen går ind for fri indvandring – uanset prisen. Venstrefløjen er nyttige idioter for de bagvedliggende pengekræfter og andre interessenter, der ønsker et fælles EU, hvor der er fri gevinst på indtjening, og arbejdskraften kan fås frit, fordi ”money has no moral”.

DR indser ikke, at DR dræber ytringsfriheden og demokratiet. Ved at sige, at De Identitære er Åndelige Brandstiftere har de samtidig sagt, at al demokratisk tale er åndelig brandstiftelse, som kan betyde vold (uden de selv laver den konklusion). Derved bliver Danmarks Radio ÅNDELIGE BRANDSTIFTERE.

De Identitære siger netop, at de ikke går ind for vold og går ind for demokrati og kun bruger legale midler.

Medierne har svært ved at se proportionerne
Medierne har svært ved at se proportionerne og hvad vi skal være bange for. Ca. 150.000 ofre for muslimske terrorangreb på verdensplan contra ca. 3 ”modangreb” fra ekstremistiske, vestlige terrorister og massemordere eller ”De Identitære”, som laver små happenings og siger de ikke går ind for vold og alene vil bruge demokratiske midler. Hvad skal vi være mest bange for?

Det antages, at der er ca. 4000 ekstremistiske nynazister i hele USA og cirka en håndfuld i Danmark. Det er næppe neo-nazisterne, som vi skal være bange for. Som bekendt hed nazisterne: Nationalsocialistisk Arbejderparti, så derfor må de tilhøre venstrefløjen – selv om det ikke gør den nazistiske ideologi mindre totalitær.

Journalisthøjskolen skal nedlægges
Mediernes ”journalister” kan ikke håndtere at kæmpe for ytringsfrihed, saglig oplysning og demokratiet. 80 procent journalister er røde. Det viser undersøgelser. ”Journalisterne” er ude i politisk ærinde. Hver dag 24 timer i døgnet. Og i forhold til DR, er det DIG, der betaler.

Udokumenterede relationer og konstante antydninger fx om at De Identitære (og DF) har relationer med terrorisme. Konklusionen er, at man med samme ret sige, at DR er Åndelig Brandstiftere ved deres daglige forvrængning af virkeligheden. DR kommer med konstante antydninger, forvrængninger og koblinger og mistænkeliggørelse af nationalkonservative. Fx kan Trump ikke nævnes, uden at ordet kontroversiel nævnes samtidig.

Sluttelig må gentages, at DR’s seertal på alle platforme er dalet drastisk (jf. DR’s Public Relations Rapport 2018). Der er kun sølle 34 % besøgende på platformene ugentligt, og det daler drastisk. Det skyldes måske den massive indoktrinering og usaglige journalistik.

Derfor bør politikerne overveje, om DR fortsat skal have 4 milliarder pr år, når de kun har 34 % af danskerne som brugere ugentligt. Eller skal der nedsættes et Pressenævn med tænder, som kan afløse det nuværende tandløse Pressenævn. Eller krav om at ved alle indslag skal modparten have ret at komme med indsigelse. Journalisterne kan ikke selv løfte opgaven på en etisk og saglig forsvarlig måde, fordi de – bevidst eller ubevidst – er ude i et politisk ærinde.

PS: Denne artikel er på ingen måde en opfordring til vold, men er alene skrevet med et motiv om ved legale midler at anvende sin ytringsfrihed til at være med til at skabe den demokratiske fremtid, som man ønsker for sine børn.

Del artiklen her: