ELITEN HOLDER HÅNDEN OVER SINE EGNE

Del artiklen her:

Af André Rossmann

Andre.rossmann.png 

Danmark har udviklet sig til en bananrepublik, hvor embedsmænd og politikere kan slippe fra fejl og undladelser og fortsætte i deres betroede hverv, uden at det får nogen konsekvenser.

Ganske vist er der i tidens løb kommet et par små pip om, at der må placeres ansvar for de mange ledelseskoks i det offentlige, hvor ansvaret hver gang bliver tørrer af på mellemledere, der bliver gjort til syndebukke og fyret, men det er blevet ved snakken. Folketinget holder hånden over sine egne topchefer, som dermed er ansvarsfrie.

De skyldige undersøger sig selv

I bananrepublikken er det helt normalt, at de skyldige undersøger sig selv. I forbindelse med skandalen i SKAT var det således Skatteministeriets interne revision, og ikke eksterne uvildige eksperter, der undersøgte sagen.

I september 2015 kom Djøf’s Bo Smith-udvalg med sin rapport om den moderne embedsmand. Ifølge Michael Gøtze, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, KU, skinner det igennem, at der er tale om et partsindlæg til støtte for frifindelse af det inkompetente embedsmandsapparat.

Senest har Politiet undersøgt sig selv.

En perlerække af skandalesager

Vi har i de senere år oplevet mange skandalesager, som burde have fået personalemæssige og/eller strafferetlige konsekvenser, men som er endt med en løftet pegefinger.

Der er f. eks. blevet igangsat et rekordstort antal undersøgelser af embedsmænds mulige ansvar for urent trav og gradbøjning af regler. Det er kun få sager, der er endt med kritik af de involverede, som alle er blevet frifundet.

Vi har oplevet, at ministre, som direkte har fejlinformeret Folketinget, er sluppet med næser af varierende størrelse.

Og vi har oplevet, at Martin Lidegaard, hvis solcellesag har kostet statskassen og dermed skatteyderne massive millionbeløb, er sluppet med mild kritik – hvorefter det muntre ministerliv gik videre, og i dag fortsætter han karrieren i Folketinget.

Produktivitetskommissionens rapport har vist, at hvert femte trafikprojekt giver så lavt et afkast, at det aldrig skulle være sat i værk set ud fra et økonomisk synspunkt. Ifølge professor ved DTU, Otto Anker Nielsen, som er en af Danmarks førende forskere i trafiksystemer, skyldes dårligt forrentede projekter ofte, at lokale, regionale eller folke­tingspolitikere fremmer lokale interesser, når projekterne skal besluttes.

Danmark har oplevet mange mislykkede offentlige it-projekter med milliardtab for skatteyderne til følge. F. eks. det skrottede EFI-system, som ifølge IT-ekspert Erik Frøkjær, lektor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, overgår alle tidligere skandaler i omfang. Ingen af de skyldige er blevet stillet til ansvar.

Ingen straf for ledelsessvigt

Typisk flyttes inkompetente topembedsmænd, som må gå af som følge af skandalesager, til et nyt velbetalt lederjob i centraladministrationen. De bliver ikke stillet til ansvar.

Den seneste skandale i SKAT, der har kostet skatteyderne over 12,3 mia. kr., har heller ikke fået strafferetlige konsekvenser for de to centrale personer, Jens Brøchner og Jesper Rønnow Simonsen.

Det er i bedste bananrepublik-stil, at de to topembedsmænd er blevet ”frikendt” og sat i spidsen for genopretningsindsatsen i SKAT. I dag fortsætter Jens Brøchner karrieren som topchef i Skatteministeriet. Jesper Rønnow Simonsen blev fritstillet i august 2016 og arbejder nu som senior advisor i konsulenthuset Qvartz.

En underdirektør, der havde ansvaret for nogle af de organisationsændringer, der gjorde det lettere for udenlandske svindlere at trække 12,3 milliarder kroner ud af SKAT, har forladt SKAT til fordel for et job som direktør for social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen i Herning Kommune. Han fik en fratrædelsesgodtgørelse på 815.000 kroner, da han forlod SKAT sidste år.

Hos Rigspolitiet har afdelingschef Betina Jensen forgyldt sine venner med konsulentopgaver, som hverken kom i de lovpligtige udbud eller blev annonceret. Da hun fratrådte sin stilling i Rigspolitiet i februar 2017, har skatteyderne betalt 600.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse. En anden central person i sagen, den tidligere økonomidirektør Nikolaj Veje, har fået et job som direktør i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i Forskningsministeriet.

Folketinget er den største skurk

Der er mange andre skurke, der burde drages til personalemæssig eller strafferetligt ansvar. De største økonomiske fupmagere skal man finde i Folketinget, der øder milliarder væk på underbudgetterede anlægsprojekter, DSB, overadministration, konsulentforbrug, fejlindkøb osv. – listen er uendelig lang.

Ansvaret for de utallige skandaler skulle i givet fald fordeles på de skiftende ministre fra mainstream-partierne, da skandalerne har fundet sted på deres ”watch”. Det siger sig selv, at mainstream-partierne ikke har nogen interesse i at skabe præcedens og starte en udvikling, hvor der reelt placeres et ansvar.

Forvent derfor ikke, at de offentlige skandaler vil få personalemæssige eller strafferetlige konsekvenser for de implicerede. Det ville være en meget farlig præcedens og et skråplan set med politikernes og embedsmændenes briller.

Del artiklen her:

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.