DET DANSK-DEMOKRATISKE MANIFEST

Grundlov
Del artiklen her:

Af Peter Qvistgaard, journalist og direktør.

Ingen fremmede bør slå sig ned i vort kongerige – med mindre de er demokratiske eller er velvilligt indstillet på at blive demokratiske.

De, der er velvilligt indstillet, bør straks efter ankomsten til vort land, placeres i en passende bygning, hvori der forefindes nødtørftige boliger samt en skole, hvori kyndige og erfarne lærere underviser i demokrati, dansk kultur samt det danske sprog. De, der ikke møder op til undervisningen bliver forment adgang til utugtige, vestlige film samt nedsættelse af deres ugentlige almisser.

Har de efter 365 dage bestået lektionerne, kan de – efter underskrivelse af en erklæring om at overholde landets love samt respektere landets kultur – frit forlade området.

Øvrigheden vil fortsat støtte disse velvilligt indstillede med passende almisser i yderligere 365 dage, mens de forsøger at tjene til dagen og vejen. Lykkedes det ikke, lukkes almisse-kassen.

Skulle visse af disse velvilligt indstillede håbe på et fremtidigt, dansk statsborgerskab, bør de vide, at vort kongerige kun er for retskafne og redelige folk. På nudansk betyder det, at såfremt de inden for deres første syv år her i landet har besøgt vore tugthuse, er håbet om et dansk statsborgerskab utopi.

Uagtet om disse velvilligt indstillede bliver danskere eller ej, bør de tillige ihukomme, at deres religion ej må dyrkes i det offentlige rum, men blot i familiens skød eller i dertil særligt indrettede bygninger, der tydeligt signalerer, at her dyrkes eksotiske guder. Også optog eller magtdemonstrationer vil Øvrigheden slå hårdt ned på eller i bedste fald henlægge til det sydlige Sverige.

Skulle en ellers velvillig indstillet formaste sig til at undlade at give hånd til en ægte, dansk kvinde, vil vedkommende som en velvillighed fra Øvrighedens side straks blive deporteret til et land, hvor omtalte frit må undlade at give hånd til kvinder.

Skulle en ellers velvillig indstillet formaste sig til at overfalde eller udøve noget mere ulyksaligt på en ægte, dansk kvinde, vil vedkommende som en velvillighed fra Øvrighedens side straks blive deporteret til et land, hvor omtalte frit må overfalde eller udøve noget mere ulyksaligt på ulykkelige kvinder.

Med højagtelse

Konseilspræsident Peter Qvistgaard

Del artiklen her: