BAGTANKEN

BentBlüdnikov
Del artiklen her:

Af Helle Andersen.

På DK4 var der d. 28 januar et spændende interview med journalisten Bent Blüdnikow. Han arbejder som journalist, er uddannet historiker og humanist og er tidligere venstreorienteret.

Slut med at være venstreorienteret
Blüdnikow indledte med at fortælle, at han er uddannet som historiker i 1970`erne og ”det dengang ikke så godt ud”, hvis man ikke var venstreorienteret i universitetsverdenen. Blüdnikow berettede, at han meldte sig ud af SF, da SF´s daværende formand Gert Petersen rejste til Nordkorea for at se dette kommunistiske land, der kunne brødføde sig selv! Blüdnikow var dengang klar over, at Nordkoreas befolkning sultede og indså på den baggrund, hvor galt det stod til i SF. Han meldte sig ud og har siden ikke været med i et parti.

Alle var imod ham
Blüdnikow arbejder som sagt som journalist og oplevede, at op til 75 % af journalisterne stemmer til venstre (se her), så da Blüdnikow ville trykke artikler om kommunismens grusomheder, blev de andre journalister aggressive over for ham. Alle var imod ham.

Dog er de venstreorienterede ifølge Blüdnikow blevet mere moderate med tiden, for dengang var alle radikalt venstreorienterede maoister og revolutionære.

Hvad betyder det, at flertallet af journalister i dag er
venstreorienterede?

Når op til 75 % journalister er røde, betyder det ifølge Blüdnikow, at der kun præsenteres bestemte vinkler af en historie. Venstrefløjen har nogle automat-holdninger, som alene præsenteres som de rigtige, fx vedr. jødehadet i Danmark, hvor journalister præsenterer jødehadet som et nazistisk problem.
Det kan imidlertid diskuteres, om nazismen er en højrefløjs-ideologi, da den udsprang af de samme grupperinger, som den radikale venstrefløj. Men journalisterne kan ikke se den radikale venstrefløjs jødehad. Stalin ville fx også udrydde jøderne. Venstrefløjen er og var heller ikke interesseret i kritik af Stalin og Mao, der dræbte langt flere end nazisterne (læs
her)

Trump
Blüdnikow kom ind på, at Trump ikke har fået en fair behandling i den vestlige presse: Fx at dele af hans politik er god, fx at det går rigtig godt økonomisk i USA under Trump. Det undlader medierne i Vesten at nævne. De vestlige medier læser kun de (partipolitisk) demokratiske medier som fx NY Times og Washington Post, men de ikke de borgerlige medier som Wall Street Journal og National Review.

Er venstrefløjen bedre til at kritisere magten?
Intervieweren Morten Hesseldal spurgte Blüdnikow, om venstrefløjen er bedre til at kritisere magten. Blüdnikow mente, at magten er mange steder fx interesseorganisationer, politikere, industrien mm. Men journalisterne tager alene de (kultur)radikale lobbyister ind og interviewer dem, og de får ukritisk lov at gengive deres radikale holdninger.

Israel og Mellemøsten og terror og ”moderate SF´ere”

Blüdnikow definerer sig selv som humanist, kritisk overfor Israel og pro-Israel. Han opsummerede, at venstrefløjen i begyndelsen af 70´erne var imod Israel, og da Israel vandt 6-dages krigen, fremstillede venstrefløjen palæstinenserne som ofre og de svage. Efter Israel viste sig som de stærke, begyndte PFLP terror i hele Europa. Blekingegade-banden er også en udløber af dette. Blekingegade-banden støttede PFLP og havde nære forbindelser til PFLP. Blekingegade-banden havde en liste over jøder i Danmark, som måske skulle gives til PFLP (blev givet?). PFLP, Blekingegadebanden og VS (daværende formand Anne Grete Holmsgaard) havde en samarbejdsaftale, og det er uhyggeligt, især i lyset af at SF og Anne Grete Holmsgaard sad i Folketinget på det tidspunkt.

Blüdnikow mener dog, at venstrefløjen er blevet mere moderat og har fralagt sig de revolutionære tendenser.

Venstreradikalisme er også farlig
Blüdnikow understreger, at venstrefløjens radikale er mindst lige så farlige som højrefløjens, men det er venstrefløjen blind for. Han sagde også, at ”vejen til helvede er brolagt med gode intentioner” dvs. hver gang der er lavet et forsøg på at skabe Utopia og et Paradis på jorden med lighed, frihed og broderskab, så er det endt i totalitarisme.
Venstrefløjen er i sit totalitaristiske tankesæt mere i fare for at køre ”menneskerettigheder” over. Historisk kom venstrefløjen ”bedre” ud af 2. verdenskrig, da Rusland var på sejrherrernes side, men Mao og Stalin myrdede flere end Nazismen, hvilket konsekvent forties af venstrefløjen.

Åbenhed og demokratiet reddede os fra venstrefløjens revolution og totalitarisme
Bludnikow slutter af med at sige, at det er demokratiets åbenhed, der har reddet Danmark fra totalitarisme. I det mindste er der plads til borgerlige journalister, og de venstreorienterede journalister har i det mindste flyttet sig lidt, nået nogle erkendelser og er mindre revolutionære.

Kommentar

Det var spændende at høre om Blüdnikows kamp for demokratiet, og for at journalistikken ikke blot skal have en rød vinkel. Vi må håbe, han har ret i, at venstrefløjen er blevet mindre revolutionær, og at de ikke vil udhule demokratiet via overnationale institutioner – og ad den vej indføre ”Paradis på jord” og kvæle ytringsfriheden, demokratiet og nationalstaten.

De klare tal for den ekstremt stærke overvægt af venstreradikale journalister giver også anledning til at kræve en ny medielov, der pålægger journalister at tage flere parter ind i en debat til belysning af sagen fra forskellige sider. Tallet sætter også spørgsmålstegn ved journalisternes uddannelse, og om den er nuanceret nok i sit pensum, sine lærere osv.

Tallet for de mange venstreradikale journalister kan endelig også berettige, at man ikke støtter statsmedier som DR med milliarder – når de tydeligvis ikke evner at sikre en nuanceret debat.

Del artiklen her: