DERFOR ER RASMUS PALUDAN IKKE NAZIST

history
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard

Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, og Arne Hardis, politisk kommentator samme sted, er rørende enige: Paludan er med sit menneskesyn nazist. Han abonnerer godt nok ikke på den fulde pakke, men skidt-pyt med det: Punktet med udvisning af 300.000 muslimer rækker til etiketten.

Nazi-kortet sidder løst, meget løst, i disse tider, så skal vi lige klappe hesten og forsøge at få styr på begreberne.

Weekendavisen har med få undtagelser længe bekendt kulør som hoforgan for den kulturradikalt-sindede, globalistiske elite, der har det en kende svært med Politiken, der trods alt er FOR meget menighedsblad. Men Weekendavisen har nu efterhånden med Krasnik ved roret udviklet sig til en ganske god konkurrent.

For god ordens skyld kommer her i punktform en gennemgang af begreberne nazisme / fascisme og deres idéer og identitet.

Først begreberne helt kort:

Nazisme er en forkortelse for det tyske ord Nationalsozialismus (nationalsocialisme). Det er er en totalitær og antiparlamentarisk ideologi, der opstod i Tyskland efter 1. verdenskrig.
Racelære og jødehad (antisemitisme) er en central del af ideologien.

Fascisme minder om nazisme, men indeholder ikke racelære.

Økonomisk politik
– tilslutter sig socialisme i en eller anden udgave (ofte i en ikke-marxistisk udgave)
– økonomien skal underlægges en kooperativ organisation. Statslig kontrol med erhvervslivet og arbejdsmarkedet, dog uden overtagelse af produktionsmidler. Arbejdsgivere og ansatte i statsstyrede kooperativer
– store statsprojekter

Rasmus Paludan tilslutter sig ikke denne økonomiske politik.

Stat og individ
– den stærke stat – imod individualismen
– lydighed – hierarki
– individet underlægges nationens behov, nationalisme
– afvisning af den vestlig liberalismes individualisme

Rasmus Paludan tilslutter sig ikke en stærk stat på bekostning af individualisme.

Racisme (særegent for nazismen)
– kollektivet defineres som racegruppen. Nation og folk forstået som en biologisk defineret race – knyttet sammen biologisk (blodets bånd).
– Tre fjender af racegruppen: 1) marxistiske socialister. Sætter klassen over racen – fokuserer på økonomi og internationalisme 2) jøderne (antisemitisme) 3) kapitalisterne

Rasmus Paludan udtrykker det således:
”Vi anser det som en forudsætning for libertarianisme i Danmark, at den etnonationale homogenitet er genoprettet. Først, når der er identitær sammenhængskraft, kan friheden blomstre og statens magt mindskes.”

Her er hverken tale om jødehad eller had mod kapitalister.

Styreform
– førerprincip (il Duce / Der Führer) – imod demokrati
– antiparlamentarisme
– autoritært styre frem for demokrati. Modstand mod borgerlige frihedsrettigheder.

Rasmus Paludan er ikke imod demokrati, han er ikke anti-parlamentarisk, og han hylder de borgerlige frihedsrettigheder. Dog med den klausul, at rettighederne er for mennesker / borgere, hvis mål ikke er underminere disse rettigheder.

Politiske metoder / organisering
– kamp- / aktionsgrupper (fasci)
– uniformering, militær organisation
– viljen til magt via vold

Rasmus Paludan benytter sig ikke af vold.

Udenrigspolitik
– statens magt øges via krig. Ekspansion.
– nationalisme
– genrejsning af Tyskland efter Versailles-traktaten
– Stortyskland, beskyttelse af tyskerne
– Idéen om Lebensraum

Rasmus Paludan ytrer ikke ønske om ekspansion.

Summa summarum: At trække nazikortet er historieløst og manipulerende.

Uanset hvad man (Dansk Samling og jeg!) ellers måtte mene om Paludans ageren i offentligheden!

Del artiklen her: