DER KOMMER SJOVE OG UNDERFUNDIGE TING UD AF AT SE OMVENDT PÅ VERDEN

GreatReset
Del artiklen her:

Af Christina.  

Ja, jeg kan jo ligeså sige det. Vi er i gang med et Reset. Husker du Mayan Kalenderens udløb d. 21 december 2012? Måske oplevede vi ikke ’end of world’ men et ’end of time’? TicToc. Måske der i virkeligheden skete noget 2012? 

Jeg kan i hvert fald mærke, at noget er sket med mig. Jeg er begyndt at ’se’ verden på en ny måde. Jeg ser en dybde i ting, som de færreste forstår. Ser verden omvendt. Men der er en dyb logik – på en anden måde end den gængse.
Denne lille historie vil give dig en lille snert af det. Husker du mon Kaj og Andrea-sangen: ’hvis man snakker bagvendt…’ Her er bare et par eksempler, dog ikke alle er ’mine’: 

Folkeskolen -> Flokkeskolen
Alle børn lærer de samme begreber, hvordan de skal tolke verden, hvad der er gode kilder og får i sidste ende gode karakterer for at kunne sige det, læreren gerne vil se, høre, læse. Og så er man klog. Og får papir på, at man er klog. Det er jo meget overbevisende.
Hvis man så skulle erfare, at man er blevet narret, som det sker for en del mennesker disse år. At alt hvad man troede var rigtigt… faktisk er forkert. Det gør ondt at være blevet narret. Måske derfor de voksne i Kejserens Nye klæder kan narres? Eller de voksne i Danmark? 

Demokrati -> Demon crazy
Når man pludselig ser, at Folketinget tager ordrer oppefra og ikke nedefra. Når borgerforslag, demonstrationer, eksperter eller ’krydser på en stemmeseddel hvert fjerde år’ ikke ændrer noget.
Når man endelig forstår, at de mange IKKE bestemmer gennem de få. Som vi blev lokket til at tro på.

Staten -> Statan

Pressemøde -> PRESSE møde

MRNA-vaccine -> MA-vaccine -> Ma-chine -> Man-China
Når mennesker bare gør det, de får besked på. Tag din maske på. Nu må du tage den af. Du skal have den på, når du står op på en restaurant. Ikke når du sidder ned. Styring.  

Kontrol
  Kontrol

Kontrol -> Lort nok 

Control -> Con-Troll  
Con = being conned. Trol = Trold

Love -> evol.ve

A white hat? 

WhiteHat

9-11 -> Iie  

Hm, det er tankevækkende at vende lidt om på tal og rækkefølgen:

911-lie

Virology  

Da jeg ’så’ ordet for nylig, ’så’ jeg pludselig ordet ’Vril + Ology’.
Vril havde jeg hørt om en del år tilbage. Jeg slog det op. Wow.
Ology betyder ’branch of knowledge’.

Vril … er en science fiction roman om ’The coming race’ fra 1871. Ref. Wiked-pedia (endnu et interessant ord), så har vril bånd til …Neo-nazism. Nynazisme. Er det noget vi ser i dag? Og Hitler læste den, ref bogens beskrivelse på SAXO. Romanen har inspireret filmen ’Iron sky, the coming race’. Hitler og en master race… hm. 

  Vril

Bogens forside. En sort edderkop, et spindelvæv. A web. WWW. Ligner lidt en swastika. Og ‘vril-power’ (virology power?) som både kan helbrede og ødelægge…hm. Denne historie er dyb, dyb…og jeg har fulgt den. Meget langt ned i kanin-hullet. Og så ser man, at det der foregår, bunder i en 1000-år gammel konspiration.  

One-dollar sedlen 

A new age, a new order:
  NovusOrdo

At se omvendt er Jedi-træning 

Det lærte vi i Star Wars. Og er det ikke sådan, at alt virker omvendt i øjeblikket – a la Orwell 1984. Ondt er godt, sandt er falsk, krig er fred, tvang giver frihed. Social kontrol er samfundssind, medicin er sundhed?

 

Jedi 

Eller Illuminati backwards -> http://itanimulli.com -> 

Itanimulli

Som konspirations-Q-sagde en gang: Follow the white rabbit…kaninhullet…med uret…tictoc…tictoc 

  RabbitHole

Eller Roger Rabbit. Kommer også til den nye verden. Måske vi er ’the looney toons’, og det handler om at holde humøret på højt trods af de onde… Er det hele energi?

RogerRabbit

Der kommer i hvert fald nogle sjove og underfundige ting ud af at se lidt omvendt på verden…  

Del artiklen her: