DEN MODIGE SOGNEPRÆST OG DEN IGNORANTE JENS ROHDE

Collins
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Kristendemokraternes Jens Rohde har kommenteret på sognepræst Therese Kudajewskis udtalelser om COVID-19-vaccinerne – kommentaren lyder: 

Jeg skal lægge bånd på mig selv for ikke at sige noget rigtigt grimt. Det er på grund af folk som hende, at vi skal underkaste os restriktioner.

Sognepræst Kudajewski har sammenlignet vaccinationsprogrammet med Nazi-Tysklands medicinske eksperimenter og har således udvist et usædvanligt mod, da åben debat om alle corona-relaterede spørgsmål succesfuldt er blevet undertrykt af medier, politikere og nogle få magtfulde sundhedsbureaukrater med det resultat, at et komplet ensidigt sæt holdninger i og om pandemien er blevet altdominerende.

Jeg har flere meget gode venner, som er aktive medlemmer i Kristendemokraterne, og det piner mig derfor at se en så ubehagelig og ignorant kommentar komme fra den kant. Kommentaren er ubehagelig, fordi Rohde som medlem af et kristent parti burde vide, at det at tænke noget rigtigt grimt ikke adskiller sig fra at sige og gøre noget rigtigt grimt. Kommentaren er ignorant, fordi de videnskabelige data i dette øjeblik tydeligt viser, at den lille procentdel af uvaccinerede ikke på nogen måde kan lægges til last for den udbredte smitte og derfor ikke kan beskyldes for at være årsag til restriktionerne.

I denne sammenhæng er ”nazikortet” på sin plads

Først må jeg overfor Rohde slå fast, at Kudajewski har ret, også selvom hun muligvis kan have formuleret sig udiplomatisk. Det er som regel uklogt i en debat at trække “nazikortet”, men i denne sammenhæng er det på sin plads. 

Den internationale konvention Nürnberg-kodekset blev netop vedtaget efter anden verdenskrig for at forhindre fremtidige statsautoriserede medicinske eksperimenter på mennesker, der ikke har mulighed for at give deres samtykke.

De nye mRNA-vacciner er eksperimentelle. De er udviklet på få måneder og ikke som normalt over 5-10 år. De har ikke gennemgået den normale testprocedure, og skadelige langtidseffekter er derfor helt ukendte. Disse mRNA-vacciner har ikke været afprøvet på mennesker før, og ifølge vaccineekspert professor Dolores Cahill har 20 års katastrofale dyreforsøg indtil videre forhindret denne type vacciner i at opnå godkendelse.

Sundhedsloven overtrædes

Der er, så vidt jeg har kendskab til, ingen danskere, der før injektion er blevet oplyst om risici eller blevet informeret om, at de deltager i et eksperiment. Og selvfølgelig er de ikke blevet informeret om risici, da hverken læger, der administrerer indsprøjtningen, eller de myndigheder, der har nød-godkendt den, kender risici. 

Uden at være blevet stillet information til rådighed har ingen dansker kunnet give et informeret samtykke. Og desangående har klinisk immunolog, overlæge Kim Varming påpeget, at også sundhedsloven klart overtrædes.

 § 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

§ 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke

… Stk. 3. Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side…

Sognepræstens udtalelse dækker over et faktum, som principielt har været sandt, siden mRNA-vaccinerne blev presset ned over den danske befolkning. Desværre kan vi nu se, at vaccinerne ikke bare i princip overtræder Nürnberg-kodekset, men at de i praksis har så farlige bivirkninger, at eksperter verden over forlanger dem standset. 

Hvordan kan man fortsætte med boostere? 

Som hjertespecialist professor Peter McCullough har påpeget, er vaccineprogrammer tidligere blevet standset efter 25-50 dødsfald. Alene i EU er officielt over 30.000 døde og flere end 2 millioner vaccineskadede, så hvordan kan man fortsætte med boostere ad infinitum uden først en evaluering af de foreliggende data?

Det er mit håb, at Rohde vil konsultere eksperter, der advarer om vaccinerne, som fx dr. Robert Malone, der, som opfinder af selve mRNA-genteknologien, må siges at være kompetent til at udtale sig. Her er et par tips til Rohde:

World Council for Health Calls for an Immediate Stop to the Covid-19 Experimental “Vaccines”

THE PFIZER INOCULATIONS FOR COVID-19 – More Harm Than Good

Rohde udtaler, at det er på grund af folk som hende, at vi skal underkaste os restriktioner. Også her går han galt i byen. Hvis vaccinerne virkede, ville de 10 % uvaccinerede ikke kunne udgøre noget problem, da immunitet hos 90 % af befolkningen ville have standset pandemien. 

Men vaccinerne forhindrer ikke smitte, og det faktum vil Rohde altså lægge os, de uvaccinerede, til last. Igen må jeg opfordre Rohde til at konsultere videnskaben, som nu fastslår, at de mest vaccinerede lande også er de lande, der har mest udbredt smitte, se forskningsartiklen Increases in COVID19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States (European Journal of Epidemiology, september 2021).

Rohde spiller den forurettede og politisk korrekte med moralen på sin side. Men hverken loven eller videnskaben er taget i betragtning, og Rohdes kommentar er derfor alene en følelsestilkendegivelse som respons på en præsts bekymring, der tager udgangspunkt i juridiske og videnskabelige facts. Rohdes angreb på de uvaccinerede er alt andet end moralsk, og lad mig derfor her i sympati for Kudajewski selv trække nazikortet: 

Interneringslejre a la Australien i Danmark? 

Det er et faktum, at jøder blev interneret i ghettoer under påskud af, at de spredte sygdom – se hjemmesiden https://www.theholocaustexplained.org/the-camps/ghettos-an-overview/why-did-the-nazis-establish-ghettos/   

“The Nazis also introduced ghettos due to their false theories that Jews spread diseases and therefore should be segregated to protect the rest of the population.”

Og på dansk: “Nazisterne introducerede også ghettoer på grund af deres falske teorier om, at jøder spredte sygdomme og derfor skulle udskilles for at beskytte resten af ​​befolkningen.”

Fra vaccineforsagende forskere, jeg har kontakt til i Canada og Australien, er jeg blevet oplyst om lejre, der er blevet bygget til at huse dem, der ikke lader sig vaccinere. En søgning på internettet bekræfter disse uhyggelige beretninger fra mine venner.

Rohdes uinformerede, irrationelle og frygtbaserede påstand om, at ”det er på grund af folk som hende, at vi skal underkaste os restriktioner”, kunne eventuelt bane vejen for interneringslejre også i Danmark.

Uvidenskabeligt nonsens 

At beskylde de uvaccinerede for de fortsatte restriktioner er imidlertid uvidenskabeligt nonsens. Vi, der har takket nej til den eksperimentelle indsprøjtning, har både videnskab, national og international lovgivning samt moralen på vores side, og Rohdes angreb på Kudajewski er således endnu et fortvivlende eksempel på, at vore politikere er styret af følelser og ikke af facts.

Lockdowns har minimal, hvis overhovedet nogen, effekt

Angående restriktionerne er det værd at nævne, at forskning udført af førende epidemiologer som professor John Ioannidis og professor Jay Bhattacharya fra Standford viser, at lockdowns har minimal, hvis overhovedet nogen, effekt på smittespredning, mens de negative effekter af lockdowns er meget store. 

Deres konklusion om den manglende effekt af lockdowns deles af de 61.000 læger og videnskabsfolk, der er medunderskrivere af The Great Barrington Declaration – en deklaration, som vore politikere og sundhedsbureaukrater totalt har ignoreret. 

Også en dansk undersøgelse i forbindelse med nedlukningen af 7 kommuner i Nordjylland i november 2020, Lockdown Effects on Sars-CoV-2 Transmission – The evidence from Northern Jutland viser, at lockdowns ikke har nogen effekt.

Hvilken dagsorden ligger til grund? 

Nyligt afslørede e-mails mellem bl.a. dr. Francis Collins og dr. Tony Fauci viser, at Great Barrington-deklarationens tre forfattere – ledende epidemiologer fra tre førende universiteter – bevidst er blevet forsøgt gjort tavse, og man må spørge sig selv, hvilken dagsorden der ligger til grund for at lukke munden på de eksperter, som bør høres i en sag, hvor millioner af menneskers liv gennem koordinerede strategier influeres negativt. 

Collins

Med den liste af facts omkring pandemien som professor Astrid Stuckelberger opstiller i interviewet her, er det åbenlyst, at verdens regeringer har fejlhåndteret denne udfordring. 

Jo længere tid politikere som Jens Rohde ignorerer disse facts, desto mere i unåde vil de falde, når danskerne eventuelt vågner op fra den hypnose, de er blevet bragt i af medierne og de videnskabsbenægtende sundhedsbureaukrater.

Del artiklen her: