DE TOTALITÆRE STATER RULLER SIG UD MED ØKONOMISKE SANKTIONER

Greek
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Man tror det er løgn: At de mennesker, som ikke vil lade sig stikke med de nødgodkendte, eksperimentelle injektioner – fejlagtigt benævnt med eufemismen vacciner – skal straffes for at tage ansvar for eget liv og egen sundhed. 

De totalitære kræfter spiller med musklerne over den ganske klode og særligt markant i Canada, i Australien, i New Zealand, i Østrig, i Italien, i Tyskland – og i Grækenland.
Interessant nok lande, man troede repræsenterede de vestlige demokratier! I dag en stadig mere tom skal med en retsstat i opløsning. 

Således har magthaverne i Grækenland bestemt, at de borgere over 60, som nægter at agere forsøgsdyr, skal pålægges månedlige bøder på 100 euro:  

Greece imposes monthly fines of 100 euros on the over-60s who refuse a Covid vaccine

Den græske regering er selvfølgelig dukkeført af de globalistiske kræfter præcis som i Danmark, så spændende er det at følge, om den folkelige modstand i dronningeriget vil vise sig stærk nok til at slå angrebet på vores borgerrettigheder tilbage. 

Del artiklen her: