DE LØJ OM COVID – OG DE VIDSTE DET

Covid-19
Del artiklen her:

Af Peter Krogsten. 

Der er skrevet meget om Covid-19, og der vil blive skrevet mere, og mere af det vil være sandt, for selvom man prøver at skjule den, har sandheden en ubehagelig evne til at komme frem alligevel.

I de første måneder af 2020 vidste vi ikke rigtigt noget. Der kom dramatiske billeder fra Italien og Kina, og medierne berettede om ”Ligbål i Kina, der kunne ses fra rummet”.
De glemte at fortælle, at med moderne teknik kan man se farven på en bil fra rummet, og at man med alt det sporingsudstyr, der er i den nu, sikkert også kan finde ejeren. Private kontakter i Padua fortalte mig at de var nervøse – gamle mennesker døde – men at de ikke kunne forstå kolonnerne af militærkøretøjer, for det almindelige begravelsesvæsen kunne godt klare antallet. At 300.000 kinesiske arbejdere i den norditalienske modeindustri lige havde være i Kina og fejre nytår, var måske en del af forklaringen?  

Sygdommen ramte gamle mennesker
Allerede to måneder senere var billedet klart: Sygdommen ramte gamle mennesker, der i forvejen var svækkede af noget livstruende, og sådan har det været siden. Gennemsnitsalderen for de døde i Italien var 82 år, væsentligt højere end den forventede levealder, og det samme er tilfældet i Danmark og mange andre steder.  

Danske myndigheder benyttede dubiøse regnemetoder, når risikoen skulle regnes ud. Efterhånden fik man malet sig op i et hjørne. Restriktioner, nedlukninger, det latterlige mundbind havde ingen effekt, men heldigvis kom ”Vaccinen” der løste alle problemer. Det gjorde den nu ikke, den skabte nogle nye.

WHO ændrede definitionen på en pandemi
WHO havde et par år tidligere ændret definitionen på en pandemi, som en del mennesker fejlagtigt tror er værre end en epidemi.
Det er den ikke.
Det er bare en epidemi, der optræder flere steder i verden samtidigt, og spredes hurtigere nu, da rejser er meget lettere og hurtigere end tidligere. Syg hos familien i Kina i dag, smittespreder i Padua eller Frankfurt i morgen.
Senere forsøgte WHO at ændre definitionen på immunitet, så immunitet kun kunne opnås ved vaccinering. At blive rask og dermed opnå naturlig immunitet gjaldt ikke længere. Den måtte WHO dog trække tilbage, efter voldsomme videnskabelige protester.

Det eksperimentelle, nødgodkendte fluidum blev udråbt som frelser
Det eksperimentelle, nødgodkendte fluidum blev udråbt som verdens frelser, og journalist, fungerede sundhedsminister, Magnus Heunicke, Søren Brostrøm og andre stod på TV og fortalte, at hvis bare den del af befolkningen, der var over 65 år fik 1 injektion, var det hele overstået om kort tid. 

Det var løgn, og de vidste det.

Dette fremgår helt tydeligt af Sundhedsministeriets aktstykke 150 af 27/1 2021. Et aktstykke er en måde at bevilge statsmidler udenom en egentlig lov. I aktstykke 150 bevilges Aarhus Universitets Hospital 48,5 mio. kroner til at undersøge, om medikamenterne kan have en virkningstid længere end de 2-3 måneder producenterne har oplyst. Man vidste godt, at de eksperimentelle, nødgodkendte, genterapeutiske midler ikke virkede ret længe, og ikke ville standse spredningen eller gøre nogen raske.  Man vidste også godt, at godkendelsen var mangelbehæftet efter en forsøgsperiode på kun 2 måneder.
Alligevel bildte man befolkningen ind at her var LØSNINGEN. 

De grundige undersøgelser, aktstykket omtaler, ved vi nu, var fup og svindel, og Pfizer forsøgte da også at båndlægge dem i 75 år.
Det lykkedes ikke, og vi ved også nu, at man fandt cirka 2500 bivirkninger. Bells Palsy (lammelser i ansigtet) er kendt, og myocarditis (hjertebetændelse) er også en af dem. Den kan måske forklare, hvorfor så mange toptunede idrætsmænd falder om på banen, blandt andre Christian Eriksen og den kun 19-årige håndboldspiller Matthias Birkkjær, der døde for nyligt? 

Der er bogstaveligt talt flere hundrede tilfælde i Europa, og der er ingen kvinder iblandt. Seneste officielle tal for USA er knap 2000 dødsfald, primært efter anden sprøjte og inden for fem dage efter.  I 1999 tilbagekaldte USA vacciner mod Rotavirus efter 15 dødsfald, men der har ikke været det mindste pip om at standse indsprøjtningerne med mRNA. 

Lægemiddelstyrelsen skriver: 13 indberetninger vurderet i Danmark – heraf tre tilfælde, hvor en sammenhæng med vaccinerne ikke kan udelukkes. 

Man ved det, men skjuler det for befolkningen. 

***

Kilder

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34411532/

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/ema-fortsaetter-sin-analyse-af-tilfaelde-af-hjertebetaendelse-ifm-covid-19-vaccination/

https://www.physiciansweekly.com/vaers-data-confirm-myocarditis-risk-after-mrna-vaccine

Del artiklen her: