DANSK FOLKEPARTI ER FORARGEDE OVER AFLYSTE MINDEKONCERTER

Dansk Folkepartis integrationsordfører Marie Krarup er forarget over, at man ikke kan fejre Kim Larsen – men godt Muhammed – på Rådhuspladsen. […]