DANSK BETJENT: DANMARK LIGE SÅ SLEMT SOM SVERIGE

Der er ikke nævneværdig forskel mellem dansk og svensk politi, når det kommer til, hvor stor byrden er fra udenlandsk- og indvandrerkriminalitet
[…]