CENSUR, CENSUR OG MERE CENSUR. YTRINGSFRIHEDEN MÅ OG SKAL KNÆGTES, HVIS VERDENSDIKTATURET SKAL BLIVE EN REALITET

Frontalangreb
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Med hjælp fra en følger har NewSpeek samlet en række links om den omsiggribende censur.

Dan Johannesson

(302) Nu Angriber EU Ytringsfriheden På De Sociale Medier – YouTube 

Så er Dan Johannesson tilbage med en meget omhyggelig redegørelse for noget, som MSM helt fortier, til trods for at det kommer til at berøre ca.  450 millioner EU-borgere.

En ”censurpakke” for – som det bl.a. hedder – at forhindre disinformation / misinformation. Hvad de begreber så lige dækker over?

De tre links under videoen er de kilder, han har benyttet sig af.   

Digital Services Act: Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines

DSA: Very Large Online Platforms and Search Engines (europa.eu)

Facebook, Twitter to face new EU content rules by August 25 – POLITICO

‘Bye, bye birdie’: EU bids farewell to Twitter as company pulls out of code to fight disinformation | Euronews

***

Google vil kontrollere internettet

GoogleTools

Google introduces its new global censorship tool – The Expose (expose-news.com)

”Vi er virkelig trådt ind i æraen med George Orwells Doublethink og Doublespeak.”

”Hvad er GNI’s [Google News Initiative] sande formål? Dens formål er at eliminere uenighed om ethvert emne, Google vælger.

“Algoritmerne er Googles sidste forsøg på at kontrollere internettet, før folk verden over ikke længere kan få adgang til det. Målet er at have ét synspunkt. Google kalder det ‘Data Commons’,” skrev Naked Truth News.

I en video, der blev offentliggjort for en uge siden, opfordrede LaToya Drake “faktatjekkere” og journalister til at udforske de digitale værktøjer, der er designet specielt til dem for at hjælpe med at “verificere ægtheden og nøjagtigheden” af online billeder, videoer og rapporter….”  (PC-oversættelse)

***

Om at centralisere informationskontrollen

Doctors For Covid Ethics Channel:

“During the past three years, the language of public health was used to destroy our health under the guise of protecting our health.

Now the language of media freedom is being used to control and destroy the media under the guise of protecting the media.”

Centralizing Information Control! Inside the EU’s Latest Proposal to Censor the Media

Centralizing Information Control! Inside the EU’s Latest Proposal to Censor the Media | Children’s Health Defense Europe (childrenshealthdefense.eu)

Artiklen indledes med disse ord:

”Europa-Kommissionen foreslog en ny lov, der søger at centralisere EU’s mediesektor i et indre marked under tilsyn af Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder gennem et nyt europæisk råd for medietjenester.

Den europæiske lov om mediefrihed (EMFA), som Kommissionen foreslog den 16. september 2022, fremstilles som et forsøg på at fremme mediernes uafhængighed og pluralisme og samtidig beskytte mod desinformation og udenlandsk indblanding i mediesektoren ved at fastsætte et sæt standarder i form af EU-lovgivning.

Et centralt element i EMFA er oprettelsen af Det Europæiske Råd for Medietjenester, som vil bestå af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder samt en repræsentant for Europa-Kommissionen. Det vil bl.a. være Databeskyttelsesrådets opgave at overvåge EU’s mediesektor, afgive udtalelser om markedskoncentrationer, yde særlig rådgivning og sikre ensartet overholdelse af forordningen.

Mens EMFA-forslaget har fået en vis ros for sine erklærede mål – nemlig at beskytte mediefriheden – bliver det fortsat undersøgt af forskellige presseorganisationer og medlemmer af Europa-Parlamentet for smuthuller, der ville muliggøre overvågning af journalister og samtidig bane vejen for hidtil usete indgreb på det indre mediemarked fra Europa-Kommissionens side.

På trods af denne kritik fortsætter EMFA med at gøre fremskridt gennem EU’s lovgivningsproces. 21. juni 2023 sikrede Det Europæiske Råd sig et mandat til forhandlinger med Europa-Parlamentet. En måned senere, den 20. juli, vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) sin udtalelse om den foreslåede lovgivning, hvilket bringer forordningen et skridt tættere på at blive EU-lovgivning, da Kommissionen agter at afslutte forhandlingerne inden det næste valg til Europa-Parlamentet.”

(PC-oversættelse)   

***

Propaganda

Del artiklen her: