BRICS – EN MAGTFAKTOR MED STIGENDE INDFLYDELSE. DEN NYE KOALITION BEKYMRER VESTEN

BRICS
Del artiklen her:

[NewSpeek har fået en dansk oversættelse tilsendt af en følger. Den franske kilde står efter teksten].

 

Af Mikhail Gamandiy-Egorov.

Længe har såkaldte vestlige eksperter stigmatiseret BRICS-landene, som i høj grad skaber nervøsitet hos diverse analytikere i Vesten, der ser dem som en blok, der mere end nogensinde åbenlyst er imod det samlede Vesten.  

“EN NY BLOK ER OPSTÅET, SOM ER MERE MAGTFULD END NOGENSINDE”. 

Det er overskriften på en artikel i Die Welt, som er et af de største dagblade i Tyskland. Artiklens forfatter, Stefan Aust, hævder, at mens mange tyskere tror, at størstedelen af verdens lande støtter Ukraine, så er virkeligheden en ganske anden. Den anti-vestlige alliance får i stigende grad mangt både politisk og økonomisk og fortsætter med at ekspandere i verden.

For Aust er den anti-vestlige blok godt på vej til at blive mere magtfuld end nogen sinde før i historien. Som sådan vil det være relevant at henvise til udsagnet af Lijian Zhao, talsmand for den kinesiske udenrigsminister, som i sin nylige publikation meget præcist har anført, at mens den totale population i G7 landene udgør lidt mere end 700 mio. personer, så repræsenterer BRICS-landene mere end 3 mia. indbyggere på planeten. 

Den højtstående kinesiske repræsentant undlod i øvrigt ikke at tilføje, at “næste gang de i Vesten taler om det internationale samfund, vil de komme til at vide, hvad det betyder”. Faktisk har de igangværende begivenheder – herunder den vestlige propagandas kraftige russofobi ifm. Ukraine – fordelen af at have rigeligt med prikker over “i-erne”. Det vil sige, at det kollektive Vesten, selv om de har en fælles blok (så består den i realiteten af en nostalgisk unipolaritet), og repræsenterer faktisk en lille bitte del af menneskeheden med alt, hvad dertil hører.

Vesten bemærker også med forbløffelse, at på trods af Vestens sanktioner mod Rusland – inklusive betalingssystemet som Visa eller MasterCard – kan russerne fremover benytte det kinesiske UnionPay system (accepteret i 180 lande i verden), og at antallet af biler og andre produkter fabrikeret i Kina stiger kraftigt på det russiske marked, og at selv Indien – som Vesten for enhver pris ville optage i deres blok – ikke kun afviser at fordømme Ruslands specielle militæroperation, men tværtimod øger sine forbindelser med Moskva betydeligt. Dette omfatter energi, som Observateur Continental allerede har været inde på.

Selv de vestlige analytikere er tvunget til at indrømme – tydeligvis med bitterhed – at deres Suzerain* i egenskab af USA i stigende grad også taber sin indflydelse på de andre kontinenter. Dette gælder også det, Washington betragter som sin baghave, dvs. Latinamerika, som Observateur Continental også har berørt. 

Intet land i Latinamerika eller Afrika har støttet de vestlige sanktioner
Vesten erkender også, at intet land i Latinamerika eller Afrika har støttet de vestlige sanktioner mod Rusland. Hvorimod at Vesten kun kan regne med fingrene på én hånd nemlig Japan, Sydkorea og separatistregimet i Taiwan. 

De vestlige analytikere begynder ligeledes at indse, at det blev forudsagt for mange år siden, at de store ikke-vestlige internationale organisationer såsom BRICS eller Shanghai Cooperation Organisation (SCO) trods deres forskellige kulturer og politikker står sammen i afvisningen af Vestens påståede overlegenhed og pseudo-værdier, som de vestlige etablissementer gerne vil eksportere. 

Man bør bestemt også huske på, at SCO og BRICS er hjemsted for i alt mellem 4 til 10 vigtige verdensøkonomier målt i BNP ved købekraftsparitet** (Kina på førstepladsen, Indien på tredjepladsen, Rusland på sjettepladsen og Brasilien på niendepladsen) og fire atommagter på samme tid (Rusland, Kina, Indien, Pakistan), mens de alene de-facto repræsenterer halvdelen af jordens befolkning og mere end en fjerdedel af verdens BNP. 

Når det er sagt, står det eneste og ægte internationale samfunds døre åbne for andre nationer. Således har Iran og Argentina udtrykt ønske om at gå med i BRICS. I tilfældet Iran skal det bemærkes, at dette lands deltagelse allerede er vurderet i SCO som fuldgyldig. Dertil kommer, at præsidenterne Vladimir Putin og Xi Jinping ønsker at øge forbindelsen mellem BRICS, SCO og Den Eurasiatiske Økonomiske Union. 

Vestens æra for ekstrem arrogance er slut
Endelig skal vi opsummere, at Vesten begynder at forstå, at æraen for deres ekstreme arrogance ganske enkelt er slut. Og hvis der før har været en åben dør for dette kollektive Vesten til at blive et ansvarligt medlem i det rigtige internationale samfund, vil det sandsynligvis være for sent fremover. Verden er ikke længere kun multipolær, men faktisk post-vestlig multipolær.  

For udover at være en åbenlys minoritet på planeten demografisk og økonomisk vil Vesten også ophøre med at indtage sin dominerende plads (i Top-10 udgør Vestens økonomier på verdensplan mindre end halvdelen, og i en nær fremtid vil de repræsentere endnu mindre). De vestlige teknologier bliver lettere og lettere at erstatte og vil endda tabe deres betydning over for kinesiske og indiske alternativer, for bare at nævne dem. Hvad angår naturressourcerne har Vestens ikke mere end de havde i Middelalderen bortset fra dem, som de endnu stjæler forskellige steder på planeten.

Og i dette resumé af virkeligheden – ja så må Vesten virkelig lære at holde lav profil over for den knusende majoritet af menneskeheden og størstedelen af planeten.

——————-

*

Et turbaseret strategispil

**

Ligevægtskursen mellem to valutaer vil udligne valutaernes købekraft på lang sigt 

***

https://reseauinternational.net/loccident-inquiet-de-la-montee-en-puissance-des-brics/

http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4019

Del artiklen her: