BIOSTATEN EKSPERIMENTERER UNDER DEN VENTENDE TILSTAND

Cold
Del artiklen her:

Af Thomas Aastrup Rømer. 

Der er DELTA i UK. Flere er smittede, men både antallet af indlæggelser og dødstal ligger stabilt på noget nær 0. Intet sker. Rygterne siger, at Delta giver snottede næser. Alt er kørt op. Et eller andet lag i den statistiske uendelighed slår ud, og det ekstreme forsigtighedsprincip – dvs. nedlukningens filosofi – går i gang.

Det britiske biodiktatur fastholdes. Først ville man ud af EU, hvilket var et friskt initiativ, men nu har man underlagt sig noget, som er langt værre end EU, nemlig et biopolitisk diktatur, hvilket ikke er friskt, men snarere råddent. 

Mange af de britiske “eksperter” er dybt radikaliserede og har været det hele vejen. Storbritannien er nu en forskudt realitet, som snart kan overtages af helt andre kræfter, en form for hyper-EU.

Biostatens håndlangere

Vores hjemlige biopolitiske segment arbejder også med at fastholde dets statistisk-matematiske magt over samfundets forsamlinger og praksisser. Der ser man af udtalelser fra SSI og fra store dele af det faglige segment af ”eksperter”, som forsøger at fastholde samfundet i epidemilovens totalitære system, og som endda får fine og hæderfulde priser. De er “eksperter” i ordets værste forstand, helt uden sans for den samfundsmæssige helhed. Det er biostatens håndlangere, som misbruger videnskabens ånd og metode.

Pt styres de snottede næser med et system af massetests, Coranapas, lokale nedlukninger og treleddede isolationssystemer. Systemet dirigerer de matematisk og statistisk definerede “åbninger”.
Om lidt skal næserne i stedet dirigeres af afføringsanalyser i spildevandet, hvis afledte statistikker vil sætte hele samfundet bag en konstant realstatistisk og nedlukningspsykologisk lås og slå. DELTA’en bruges nu til at fastholde det førstnævnte system, indtil afføringssystemet er på plads.

Alt liv vil være en foreløbig ”åbning”
Alt liv vil være en foreløbig ”åbning”. Livet vil være en mærkelig form for ”tilladt liv”, som så kaldes for en ”normal hverdag”, hvilket er det modsatte af Grundlovens “hverdag”. Disse to “hverdage” er et udtryk for Nedlukningens forskydning af samfundets sprog. Og hvem ved, hvilke andre ting og sager og tal og sammenhænge, som kan findes i afføringen, og som kan gøres til genstand for nye kontrolformer via apps og andre teknologiske systemer?

Få men vigtige undtagelser blandt eksperterne

Der er få men vigtige undtagelser blandt eksperterne, som taler imod især vacciner til almindelige borgere og imod treleddede isolationssystemer, og som dermed fastholder en forskel mellem sundhedssystem og samfundet som sådan: To forskere fra Aarhus universitet, professor Søren Riis Paludan og lektor Christian Kanstrup Holm, kritiserer det aktuelle biopolitiske vanvid. Det samme gælder den gode [Christine] Stabell Benn. 

Især Holm og Benn har været stabile kritikere. Tak for dem. Desværre er de helt uden for statsapparatets og mediernes magtfulde mainstream, og de vil slet ikke kunne klare skærene selv, med mindre de understøttes af andre former for refleksion, handling og videnskab.

Del artiklen her: