BETYDNINGEN AF AT VÆRE ET MENNESKE

Confirmed
Del artiklen her:

Af Jette Anne-Marie Hansen, mag.art, forfatter. 

[NewSpeek har fået tilladelse til at bringe nedenstående tekst, der tidligere har været bragt på Facebook. NewSpeek har indsat mellemrubrikker og afsnit for at lette læsningen på skærmen]

– Om alt det, de fik os til at glemme, og om WHO’s drøm om et medicinsk diktatur over menneskeheden. 

Hvornår gik det op for mig at sjælen fandtes? Jeg kan vanskeligt sætte en dato på, men jeg ved, at det skete i den periode, hvor jeg gnaskede nogle psilocybinsvampe og oplevede den enorme ekspansion af følsomheden og dermed også bevidstheden, som dette stof giver adgang til. 

På et tidspunkt var det bare sådan, at jeg vidste, sjælen var der, fordi jeg kunne mærke den. Det var i den samme periode, hvor det via Wikileaks’ offentliggørelse af John Podestas emails blev afsløret, at eliten er satanister. 

Jeg har aldrig været religiøs i den forstand, at jeg har troet på nogen af de religiøse institutioner. Og heller ikke noget med nogen guruer eller på anden måde institutionaliseret spiritualitet. 

Men det gjorde dog et stort indtryk på mig, da jeg på samme tidspunkt hørte den tidligere børsspekulant, Ronald Bernard, der gik ud som whistleblower og sagde: 

“Det kan godt være at I ikke tror på sådan noget som Gud og Satan… Men dé gør!” 

Og dernæst berettede, at alle i toppen af det finansielle system var satanister, som deltog i børneofringer. For ellers fik man slet ikke lov til at være en del af den magtelite. Faktisk fik det mig også til at tænke, at dé åbenbart vidste noget, som de ville have os andre til at glemme. 

Man kan miste sin sjæl

Man skal selvfølgelig tænke lidt over det: Hvis sjælen findes – hvis den objektivt set eksisterer i tid og rum, har den jo også nogle egenskaber, der er knyttet til selve dens eksistens. Den er måske ovenikøbet noget, der kan gøres noget ved, hvis man er teknologisk smart nok. Eller i hvert fald vores forbindelse til den, kan der gøres noget ved. Jeg synes, at man skal være opmærksom på, at enhver af skrifterne fortæller os, at man KAN miste sin sjæl.

Catherine Austin Fitts: ’En værre skæbne end døden’

Det rungede igennem mig, da Catherine Austin Fitts (en af mine oprørske, frittænkende heltinder), sagde, om det samfund, eliten har tiltænkt os i deres forskellige 2030 planer, og hvad det ellers hedder: 

“Der er en værre skæbne end døden”! 

Og det er, som jeg forstår det, slaveriet som teknologisk invaderet cyborg under elitens digitale diktatur. 

Hvad er satanisme? 

Hvorom alting er… det fik mig til at undersøge, hvad satanisme er og hvad det indebærer, at man gør ved mennesker. Både i opdragelsen – eller hvad man nu skal kalde det – i de flergenerationelle, satanistiske familiedynastier og ved ofrene under deres ritualer. 

Så mange af de frafaldne whistleblowere og de overlevendes vidnesbyrd hørte jeg… For jeg følte, at hvis dette var et reelt eksisterende fænomen i den klasse, som regerer over os alle, MÅTTE jeg udsætte mig for det. Og aldrig har et større mørke sænket sig over mit sind. 

Jeg skal skåne jer for detaljerne, for de kan traumatisere enhver. Men lad mig sige, at satanisme er en slags uhyggeligt udtænkt traumeteknologi, hvormed man rammer mennesker i de nøjagtige steder i deres følelsesliv, der gør dem netop menneskelige, følende – og som giver dem en kapacitet for tillid og for at kunne føle lidelse.

Først traumatiserer man et lille menneske, et barn

Systematikken er således: Først traumatiserer man et lille menneske, et barn, så dybt at det afskæres fra al empati og fra egentlig at kunne føle noget. (Det er det, man også kalder en psykopat). Afsplitninger af personligheden og forstyrrelsen af seksualiteten i retning af pædofili og sadisme er også vigtige komponenter. Men dette er ikke desto mindre grundskemaet.

Dernæst tilbyder man det ødelagte, voksne menneske en metode til alligevel i momenter at kunne føle noget. Dette gøres ved at udsætte et andet menneske – og helst et lille barn – for en voldsom, langtrukken tortur indtil døden og dernæst indtage de stoffer, som via lidelsen er blevet genereret i dets blod og kirtler. Dette giver et enormt “high” og en ekstatisk oplevelse. 

Og SÅDAN virker satanismen! SÅDAN føler de sig levende. 

SÅDAN formår de at træde frem for os, nogle gange højt oppe i alderen med en forbløffende vitalitet, strålende hud, hår og øjne. Ved at snylte på den biokemi, der kommer sig af et andet menneskes kapacitet for følelse og lidelse og alle de stoffer, som udskilles i dødens øjeblik. 

Hos John Podesta optræder det under pseudonymet “walnutsauce”, som han inviterer sine venner hen til. 

Det er intet andet end en modbydelig traumeteknologi

Det er intet andet end en modbydelig traumeteknologi! Men der følger en hel forståelse af mennesket og verden med. En ideologi om man vil. Satanismens ideologi. Jeg ser egentlig ikke nogen “ånd/Satan” komme ned og kvalificere alt dette. 

Jeg ser bare menneskets dårskab, og hvordan det på tragisk vis er blevet afskåret fra at mærke sin egen sjæl. Og jeg tror faktisk på, at eksistensen af menneskets sjæl, og magtens menneskers forhold til netop den, spiller en endog meget stor rolle for deres planer med os og i deres dæmoniske forskning i transhumanisme og forsøg med at koble mennesker op på computere og internettet. 

Hvilket, mine damer og herrer, faktisk FINDES og er den fremtid, de har tiltænkt os alle! Ikke mindst er de jo – efter allerede at have skadet vores naturlige fertilitet betydeligt – langt fremme i forskningen mht. at få fostre til at kunne udvikle sig helt uden for kvinders livmoder. Det er deres største drøm at adskille os fra alt, hvad der er menneskeligt. 

Men vil vi det? Er det, hvad vi som kollektiv ønsker for vores fremtidige liv? Det spørger ingen os om.

Agenda 2030, New World Order og ny verdensregering

Man bør lytte til denne video ’The UN has CONFIRMED The Great Reset..’, hvor man bliver fortalt om samarbejdet imellem FN og World Economic Forum om at gennemføre agenda 2030 og New World Order. 

Ja, I læste rigtigt, der eksisterer et formaliseret og forpligtende samarbejde imellem WEF og FN om at realisere agenda 2030 og NWO! Det bliver bl.a. sagt, at den nye bioteknologi vil blive installeret i menneskene. 

Vores forestillinger om “privathed” og “privatliv” vil derfor blive nødt til at ændre sig, for at vi kan tilpasse os denne nye teknologi. Vi som mennesker vil blive ændret, fordi teknologien vil komme ind i os, og fordi enhver af vores impulser og livsytringer vil blive aflæst fra centralt hold. Selv vores tanker vil de kunne registrere såvel som indgive os med denne teknologi. 

Dette naturligvis kun for at sikre alle imod sygdom og kriminalitet og sikre at vi lever “grønt” og bæredygtigt og slags ting. … Ikke? 

Men derfor skal den nye verdensregering bestående af rigsvin (undskyld, jeg siger det) kunne komme ind i os med al deres teknologi, og vi skal kobles op på nettet. Det har FN simpelthen aftalt med WEF skal ske! I kid you not. Det bliver fremvist i videoen. Vågn op og se det! 

I har garanteret alle sammen hørt Klaus Schwab med den største selvfølge af verden sidde og fortælle os, hvordan vi kan se frem til, at den fjerde industrielle revolution vil ændre os som mennesker. Helt sikkert, ikke sandt? Slet ikke noget at diskutere. Fordi deres teknologi vil blive installeret i os. Og sådan er det bare. Elitens magtudøvelse er for en naturlov at regne.

De er satanister! De anser verden for at være noget, de ejer

De er satanister! Og det er nødvendigt at identificere dette med alle de forståelser af verden og mennesket, som følger med. For ellers ved vi ikke, hvad det er, de vil, og som er ved at ske med os… inde i de grønt omstillede, bæredygtige smartcities, vi alle sammen ifølge 2030-planen snart skal ind og bo i. 

Nu skal jeg fortælle jer, hvordan satanisterne i eliten helt grundlæggende oplever verden: De ejer den! De ejer den med alt, hvad der er på den og i den. Også jer. I er husdyrene. Dem, de bygger stalde til. De af jer, der altså får lov til at være tilbage, når “the herd is culled”, som de siger. Og som vi i øjeblikket oplever er ved at ske igennem krigene og døds-vaccinerne. 

De anser verden for at være noget, de ejer, og hvis ressourcer, de holder hus med. Derfor ser de helst, at vi i fremtiden forbruger så få ressourcer som muligt ( = den grønne omstilling), lige som der heller ikke skal være for mange af os. 500 millioner er vist idealet, men de er ikke perfektionister. Skulle det ske, at nogle flere overlever deres nuværende angreb på os med krige og dødsvacciner, lever de med det.

Grundlæggende hader de sjælens eksistens, fordi det er den, de selv har givet afkald på at kunne mærke. Og derfor udvikler de en teknologi, der vil afskære andre mennesker fra forbindelsen til deres sjæl.
Jeg vil mene, at Sidse Kærsgaards tragiske historie med at blive vaccineskadet af mRNA-vaccinen er et eksempel på en sådan sjæls ekskluderende teknologi, som de eksperimenterer med. 

(Det vil føre for vidt at gå dybere ind i en forklaring her. Men jeg vil henvise alle til mine opslag længere nede på siden “Sidses historie” 1, 2 og 3). [NewSpeek beklager ikke at kunne linke til Sidses historie, men se fx her]

Alt det går hånd i hånd med det medicinske diktatur, WHO har tænkt sig at indføre. For at beskytte verdenssundheden naturligvis. 

Det er fuldstændigt ubegribeligt for mig, hvordan det IKKE kan være grundlovsstridigt for en regering at afgive nationens suverænitet til, hvad der i realiteten er en rigmandsklub. Uden en folkeafstemning eller noget som helst.

Nye definitioner på ”pandemi” giver WHO hånds- og halsret over os 

Med de nye definitioner på “pandemi” er begrebet om, at dette skal kvalificeres ved graden af dødelighed fjernet til fordel for graden af smitsomhed. Enhver forkølelse, der måtte kunne forudses at brede sig, kan fra nu af sætte alle befolkningens grundlovssikrede frihedsrettigheder ud af kraft og give de rige svin i WHO hånds- og halsret over os. 

Over hvad vi har lov til at foretage os. Om vi har lov til at mødes, til at rejse, holde vores samfund åbent – ja, endog om vi skal tvinges til at blive injiceret med endnu en af deres eksperimentelle dødssprøjter, påtvinges elektroniske vaccinepas, chips og udsættes for central overvågning. 

Det er ikke bare suveræniteten over rigets drift, vores regering er i færd med at afgive, men vores egen suverænitet som borgere til at kunne bestemme hvordan og hvornår, vi kan bevæge os rundt, hvem vi vil være sammen med, og hvad der skal ind i vores kroppe. Vores ret til privathed og privatliv.

Går det op for nogen, hvor fatalt og hvor grænseoverskridende på enhver måde dette er? Hvordan det vil fratage os vores indre liv. Det indre rum, hvor vi er “os selv” og ikke nogen anden. Hvor enhver tanke og association er mulig. Hvor vi er frie til at mærke alt, hvad der måtte stige op i vores bevidsthed fra det ubevidste. Det sted, hvorfra den rigdom, som er kreativiteten, udgår. Hvad sker der, når nogen kan sidde og “læse” det og sanktionere det?

Det bedste kort, de har på hånden er, at de har fået os til at glemme sjælens eksistens. 

De har fået os til at glemme selve betydningen af at være et menneske.

Jeg sad for nylig i selskabeligt lag med en ellers meget oplyst og magtkritisk indstillet videnskabsmand, som er en stor kapacitet på sit felt. “Tror du på, at sjælen findes?”, spurgte jeg ham. 

Hans indtil da interesserede ansigt lukkede sig fuldstændigt. “Nej!”, svarede han. Og intet på denne jord kunne da ved gud få ham til det. Mage til uhåndgribeligt sludder. 

Ikke for specielt at hænge denne herre ud. Han er bare et eksempel på, hvordan jeg tror, at de fleste moderne mennesker har det. Sjælen er simpelthen ikke et emne. Vi er blevet vænnet af med at beskæftige os med den og forholde os til den. Men hvis nu sjælen FAKTISK findes… – tænk over det – så er den glemsomhed jo en katastrofe, der gør os ekstremt sårbare. 

Jeg har selv været programmeret

Den måde, vi bliver programmeret i opvæksten, i skolen og uddannelsessystemet, 

lærer os, at sjælen ikke findes – derved at den end ikke indgår som et emne. Det er ikke for at skælde ud på folk eller at kalde dem dumme, at jeg siger det. Jeg har selv været lige så programmeret som enhver anden. 

Jeg siger bare, at hvis vi ikke kan kæmpe for retten til vores sjæl, vil de tage den fra os. Og at dét er deres våde drøm!

Del artiklen her: