BENT JENSENS LATTERLIGGØRELSE AF ANDERLEDES TÆNKENDE

JudyWood
Del artiklen her:

Af Flemming Møller.

I professor Bent Jensens kronik i Berlingske den 21. juni med overskriften ”Koldkrigshistoriker angriber danske ”køkkenbordsgeneraler”: ”Der er et fællestræk ved dem, der udbreder den russiske krigspropaganda” skyder han uden mindste refleksion en bredside af forskellige antagelser ud i æteren. 

Som læser af Bent Jensens kronik sidder man tilbage med en fornemmelse af, at hvis man er kritisk bruger af medierne og derfor gerne vil forstå en stadig mere kompliceret verden, ja så er man godt på vej ud over skrænten af fortabelse. Man er en virkelighedsfjern konspirationsteoretiker med sølvpapirshat og teser om, at jorden er flad.

På den måde lykkes Jensens latterliggørelse over for den majoritet af befolkningen, der ikke har sat sig ind i tingene. Grundig research ville ellers ganske undgåeligt have resulteret i, at narrativet omkring årsag og virkning i forhold til krigen i Ukraine ikke er sort-hvid, og derfor ikke sådan som de fleste danske medier gerne vil have befolkningen til at tro på. 

Det skal igen understreges, at jeg taler om den del af befolkningen, der ikke har sat sig ind i sagerne, hvilket ellers burde være forudsætningen for enhver saglig pluralistisk debat.

For alle – også for undertegnede – er det forbundet med stort arbejde og efterfølgende smerte at blive stadigt mere bevidst om, hvordan verden rent faktisk er indrettet. Sagt uden omsvøb er det derfor ikke en nem dannelsesrejse at måtte erkende, at meget af det, der kommer frem i eksempelvis DR og de store danske bladhuse, er at betegne som ren propaganda. 

Dr. Judy Wood  

I det lys er professor Bent Jensen tilgivet. Han taler tydeligvis mod bedre vidende, da han ikke har sat sig ind i de ting, der ellers ville kunne ryste ekspertkappen så meget, at manden kunne risikere at falde ned fra egen selvbestaltede piedestal af ophøjethed.

Helt konkret i forhold til Bent Jensens vanvittige påstand om 9/11*, kan han blot se på den evidensbaserede videnskab, som ikke i offentligheden er præsenteret bedre end af professor Dr. Judy Wood.
I bogen Where Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-energy Technology on 9/11 har hun dokumenteret, at ‘konspirationsteorien’ har fat i den lange ende. 

 

Efter at have læst denne bog og eventuelt set dette interview 9/11 The EVIDENCE Theo Chalmers Interviews Dr Judy Wood (fra d. 24. oktober 2011) er det svært som almindeligt begavet menneske at nå frem til anden konklusion end, at offentligheden er blevet løjet for.

Yderligere links til orientering i form af to foredrag med Dr. Judy Wood: 

Where Did the Towers Go – Part 1

Where Did the Towers Go – Part 2

Faktum er, at tårnene IKKE brændte op, ej heller ikke i klassisk forstand styrtede til jorden, men derimod faldt fra hinanden til fint støv – ganske pludseligt inden det faldt til jorden på en måde som aldrig før var set i verdenshistorien.

Hvis tårnene – WTC 1 og WTC 2 – var styrtet til jorden som resultat af kollisionen med Boeing 767 passagerflyene, ville der i stedet være sket følgende:

1

Der ville have været et kæmpe bjerg på langt over 500.000 tons af delvist ødelagte byggematerialer og alverdens indbo, som ville have været i størrelse fra støv til enorme mængder af kæmpe bygningsdele i form af beton og stål. Dette skete ikke.

I stedet blev begge bygninger med indbo for hovedpartens vedkommende reduceret til det fineste støv, der blev spredt over et kæmpe område, som man kunne se over store dele af Manhattan fra diverse satellitter.

2

Den nederste del af Manhattan og store dele af subway’en ville været blevet oversvømmet grundet slaget/trykket fra de kollapsende tårne. Disse ville have destrueret den omsluttende barriere-kældervæg rundt om hele bygningskomplekset etableret for at forhindre, at Hudson-flodens vand kom ind i dette store område. Dette skete ikke.

3.

Alt under jordoverfladen og dermed også de kæmpe kælderarealer fremstod efter bygningskollapset intakte, til trods for at bygninger, der styrtede sammen, vejede mere end 500.000 tons og dermed under normale omstændigheder ville have ødelagt de pågældende kælderarealer fuldstændigt. Dette skete ikke.

4.

Seismiske målinger ville have registreret kollapset af henholdsvis WTC 1 og WTC 2, som hver vejede ca. 250.000 tons, som derfor ville have medført et kæmpe brag og rystelser af undergrunden langt væk. Dette skete ikke.

Usaglige vurderinger 

Det kan godt være, at Bent Jensen er kendt, men det giver ham ikke ret til at latterliggøre med usaglige vurderinger af eksempelvis terrorangrebet i 2001.

Enhver – også undertegnede tilbage for mere end 10 år siden – må krybe til korset og erkende, at dette terrorangreb var et såkaldt insider-job og derfor ikke terror udført alene af nogle få muslimske ekstremister.

Hvis Bent Jensens fremstilling af 9 / 11 repræsenterer den form for ”research”, som han bedriver – eller rettere ikke bedriver – er der ingen grund til at tage hans andre ytringer omkring krigen i Ukraine seriøst. 

***

*[Den pågældende passage i kronikken: 

”Der er et fællestræk ved dem, der udbreder den russiske krigspropaganda – de er alle tiltrukket af sammensværgelsesforestillinger og ser derfor skumle sammensværgelser overalt.
Små grupper af mægtige mænd med forbryderiske hensigter står bag alverdens katastrofer – covid-pandemien (Bill Gates og WHO), 11. september 2001-angrebet på tvillingetårnene i New York (CIA) og Ruslands angreb på Ukraine (Det Hvide Hus i Washington).
De har en slående lighed med den gamle og lige så ubegavede påstand om, at der var en verdensomspændende jødisk sammensværgelse, hvis hovedkvarter fandtes i USA.”]

*** 

[Et klip fra Karsten Pultz’ artikel ÅBEN DEBAT ER EN MANGELVARE: 

9/11
Tusinder af fagfolk (forskere, arkitekter, ingeniører, piloter, militærfolk) og millioner af almindelige borgere betvivler den officielle forklaring omkring begivenhederne den 11. september 2001.

Den store mængde af evidens, som tvivlere i 20 år har fremlagt, er ikke velkommen i relevante forskningsmiljøer og slet ikke i medierne, som fortsat er tavse om alle de facts, der modsiger den officielle forklaring.
Som jeg ser det, var 9/11, indtil coronaen kom på banen, det mest betændte emne, hvor åben debat har været hårdest undertrykt.]

Del artiklen her: