ANSÆTTER TUSINDER AF BEVÆBNEDE GRÆNSEJÆGERE

Bevæbnede grænsejægerne skal undervises i islam, så de ved hvilken udfordring de håndterer. […]