”AFRIKA BLIVER EN AF LEDERNE I DEN NYE MULTIPOLÆRE VERDENSORDEN”, SPÅR PUTIN

Rusland-Afrika
Del artiklen her:

Af Stoletie.

Præsident Putin er overbevist om, at Afrika bliver en af lederne i den globale multipolære verden. Det sagde han ved den internationale parlamentariske konference “Rusland-Afrika i den multipolære verden”, som blev afholdt i Moskva i regi af Statsdumaen.

Han bød velkommen til alle repræsentanterne for de afrikanske lovgivende magtorganer, partiledere og sociale bevægelser fra de afrikanske lande og understregede: “Vort land har altid skænket og vil fortsætte med at skænke samarbejdet med de afrikanske lande højeste opmærksomhed. Det er ingen overdrivelse at sige, at det er en af russisk udenrigspolitiks konstante prioriteter”.

Putin mindede om, at Sovjetunionen allerede havde bragt vigtig støtte til de afrikanske folk i kampen mod kolonialisme, racisme og apartheid og hjulpet flere stater med at opnå og at beskytte deres suverænitet. Rusland ville fortsætte med at følge denne kurs. Ifølge Putin havde samarbejdet mellem Rusland og landene på det afrikanske kontinent “opnået en øget dynamik og allerede nu et nyt kvalitativt niveau”.

“De afrikanske lande ophører ikke med at øge deres betydning og deres globale rolle og blive mere og mere fortrolige med politik og økonomi. Vi er overbevist om, at Afrika vil få en fremtrædende rolle i den multipolære verdensorden, som vi bevæger os henimod. Alle objektive betingelser er på plads”, sagde han.

Putin mindede om, at Afrika tæller omkring 1,5 mia. mennesker, og at kontinentet ejer enorme ressourcer – næsten en tredjedel af verdens malmreserver.

“Og selv om de afrikanske lande endnu kun udgør 3% af det globale BNP, kan vi konstatere, at økonomierne i mange af dem vokser hurtigt”, erklærede Putin. “Under meget vanskelige forhold som i dag under en turbulent global økonomi stræber de afrikanske lande efter at føre en uafhængig og suveræn udenrigs- og indenrigspolitik og for selv at løse deres til tider vanskelige problemer”.

Putin fremhævede også, at Rusland og de afrikanske lande forsvarede deres folks “moralske normer og traditionelle sociale grundlag og modstod den nykoloniale ideologi, som bliver dem påtvunget udefra”. Han mente, at “lignende forhold gjorde sig gældende i talrige lande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika, og at de sammen udgjorde flertallet i verden.”

“Jeg har flere gange sagt, at vore lande er besluttet på at fortsætte med at opbygge et strategisk partnerskab med vore afrikanske venner i ordets fulde betydning. Vi er parate til sammen at forme et globalt program, at arbejde sammen for at styrke rimelige og ligeværdige relationer staterne imellem og at forbedre de økonomiske samarbejdsmekanismer til gensidig gavn”, sagde han. ”Takket være hjælp fra os er talrige industrielle virksomheder blevet bygget på det afrikanske kontinent, hele industrier er skudt op, livsnødvendig infrastruktur og sociale faciliteter er blevet skabt”. Dertil kommer, at Rusland har eftergivet en gæld hos de afrikanske stater på over 20 mia. dollars.

Putin gjorde også opmærksom på, at den gensidige handel havde udviklet sig, at det militære og militær-tekniske samarbejde fortsatte, at samarbejdet om højteknologi styrkedes, at store russiske investeringsprojekter var blevet sat i værk med deltagelse af nationale selskaber som Rosneft, Gazpromneft, RusHydro, ALROSA, Lukoil etc. Han lovede at fortsætte med “hjælp til de afrikanske lande i form af produktion af elektricitet, hvoraf kun en fjerdedel af kontinentets behov var dækket”.

Under sin tale erklærede Putin, at Rusland ville forsyne Afrika gratis med korn, hvis aftalen om korn ikke blev forlænget om 60 dage.

“Vi lægger netop vægt på det globale ved denne aftale – først og fremmest i de afrikanske landes interesse og andre udviklingslandes, idet vi holder os for øje, at de har behov for store mængder fødevarer – og vi lægger vægt på fuld respekt for de vigtigste russiske krav, først og fremmest som jeg nævner, at sørge for, at korn og gødning går til de betrængte afrikanske lande og ikke til de europæiske lande, som har mad nok. Men 45% af den totale mængde korn og sæd, som bliver eksporteret til Ukraine, bliver sendt til de europæiske lande mens kun 3% går til Afrika”, erklærede han.

Han tilføjede, at spørgsmålet om forlængelse af aftalen ville blive løst, forudsat at de russiske krav blev opfyldt.

“Hvis vi beslutter os for ikke at forlænge denne aftale om 60 dage, er vi klar til at levere gratis til de afrikanske lande, som har særligt behov, og det gælder hele den mængde, som tidligere er blevet sendt af Rusland til disse lande”, lovede Putin.

“Jeg vil gerne afslutte med at mindes Nelson Mandelas ord, Afrikas største statsmand og forkæmper for uafhængighed og de afrikanske folks rettigheder, som endnu er gyldige i dag: Intet må få os væk fra frihedens vej, og ingen vil få lov til at stå os i vejen. Jeg er overbevist om, at vi ved at samarbejde og hjælpes ad kan gøre meget for fremgang og velfærd for de afrikanske folk og de russiske folk”, understregede den russiske præsident Vladimir Putin.

source : Stoletie

Kilde: https://reseauinternational.net/poutine-lafrique-deviendra-lun-des-leaders-dun-ordre-mondial-multipolaire/

Del artiklen her: