500 KIRKER LUKKET – GÆT HVOR MANGE MOSKEER DER KOM I STEDET?

Kristendommen, som har lagt grund for den vestlige civilisation, fylder stadigt mindre i vores samfund. Pladsen overtages af en religion, der hver fredag prædiker bøger om kvindeundertrykkelse og hellig krig som den høje sandhed. […]