VOLDTÆGTER STEGET MED 252 PROCENT SIDEN VALGET

Antallet af anmeldte voldtægter er steget markant de seneste år. […]