NewSpeek

VOLDSOM RADIKALISERING: LANGT FLERTALLET AF UNGE MUSLIMER STØTTER JIHAD

Del artiklen her:

Mens europæiske skatteydere troligt er gået på arbejde hver dag og dermed finansieret ikke-vestlig massemigration, har indvandrere og flygtninge opdraget en generation af jihadister.

Skoler rundt om i Europa oplever til stadighed større problemer med islamisk racisme og sharia-patruljer helt ned i børnehøjde.

Tyske skoler blæser til alarm over stigende antisemitisme blandt indvandrerbørn og beretter om, hvordan muslimske eleverne både overfor hinanden og ikke-muslimer presser omgivelserne til at følge islamiske love, den såkaldte sharia.

Læs også: FORSKNING: ISLAMISKE BØRNEHAVER OG FRISKOLER SKABER JIHADISTER

Religiøs forfølgelse af og vold mod ikke-muslimer i skolegårdene er blevet almindeligt. Elever med indvandrerbaggrund fortæller i en video (nederst i artiklen) til tyske journalister, hvordan de har sendt skoleinspektøren på hospitalet. “Vi sparker og slår de tyske elever,” fortæller en ung indvandrer. “De slår ikke igen, de er bange for os,” forklarer han.

Jødiske forældre i Danmark har af samme grund længe undgået at sætte deres børn i skoler med høj andel af muslimske elever.

I Sverige har man ekstremt store problemer med voldelige børn i indvandrertætte områder. Flere skoler har måttet lukke i perioder grundet manglende kontrol med den eksploderende vold, og særligt piger kan opleve hårde konsekvenser ved manglende islamisk tildækning.

Uden megen offentlig debat og selverkendelse blandt de ansvarlige politikere, har indvandrere opdraget en generation af ekstremt voldelige børn, mange af dem med radikale, islamistiske holdninger. Problemet er langt værre, end de danske statsstøttede – og dermed politisk afhængige – medier beskriver dem, og rækker langt udover de danske, tyske og svenske grænser.

Læs også: SE TALLENE: NEWSPEEK GIVER DE ETABLEREDE MEDIER BAGHJUL

80 procent af unge tyrkere i Holland ser “intet galt” i at føre “jihad” imod ikke-muslimer. Det meget høje tal skal ses i lyset af, at tyrkere anses for at være blandt de mere vestligt indstillede muslimer. 27 procent af alle unge franskmænd og 14 procent af alle unge briter under 25 sympatiserer med jihad-bevægelsen Islamisk Stat. Dette inkluderer efter al sandsynlighed et meget stort flertal af unge muslimer i de to lande.

En lang række EU-lande står således over for betydelige sikkerhedsmæssige udfordringer et godt stykke ind i fremtiden. Dertil kommer de ødelæggende økonomiske og kulturelle konsekvenser.

55 procent af EU’s borgere ønsker et “fuldt stop” for muslimsk indvandring. Kun 20 procent ønsker fortsat migration fra den islamiske verden. Mange vil sikkert mene, at vi aldrig skulle have lukket dem ind.

Video: Muslimske børn og unge tæsker løs, truer journalisten på livet og fortæller om forfølgelser og vold mod ikke-muslimske elever:

Del artiklen her:
Exit mobile version