VIL EUROPAS POLITIKERE TAGE VED LÆRE?

asylum
Del artiklen her:

Af Ruth Bering. 

Noget må gøres, noget må ske…indvandrere kaster æg og kanonslag mod studenterkøretøjer. Ja, og hvem er dog de mennesker, der kan finde på det”, spørger justitsminister Nick Hækkerup ifølge en Leder i JP 30.06.2021.

Enten ved Danmarks justitsminister ikke noget, resten af den danske befolkning ved, eller lader han som om… fordi det er mest bekvemt. En minister, der efter ca. 40 års systematisk indvandring fra muslimske lande ikke ved, hvad der sker i hans land… godaw do´..

For man kan blot vende sig til de øvrige europæiske lande for at se det samme billede på vold og terror begået i islams navn. Senest i Norge, hvor en mand dræbte fem mennesker, selv om han ifølge politiet “kun var konverteret en lille smule til islam”… hvordan det så skal forstås… Og den fjendtlighed fra muslimsk side, vendt mod den vestlige samfundsform, som trives i verden og islamiske miljøer i Vesten, vil fortsætte sammen med den øgede tilstrømning af fremmede. (DKA 18.10.2021)

Som Asger Aamund skriver på sin blog

Men, som Asger Aamund skriver på sin blog (www.asgeraamund.dk), så er denne vold på sagesløse aldrig udført af sunde, raske mennesker, men altid af ensomme ulve, som tildeles en psykiatrisk diagnose, socialt udstødte mennesker, vi burde have ondt af. Og så er den sag arkiveret… Ingen vestlig statschef bortset fra præsident Trump, har offentlig turdet kæde den globale terrorisme sammen med islam…” fredens religion”, der globalt gennemsnitligt udfører 2.000 Allahu-Akbar attentater om året med omkring 40.000 ofre.

Og asylmigranter vælter stadig ind i Europa. I perioden 2016 til 2020 kom der 3,7 millioner “flygtninge” til Europa. (Nye B. 01.10.2021)

Den 3.dec. 2015 fremsatte EU Migration kommissær Dimitris Avramopoulos følgende erklæring: “Europa bliver ældre (…) I de næste to årtier vil der være behov for mere end 70 millioner indvandrere. Det er 3,5 millioner om året, og iagttager man EUs helt aktuelle politik angående de ydre grænser, stemmer den meget godt med kommissær Dimitris Avramopoulos´ønske. Problemet er, at EU vil påtvinge os dette, men fortier det over for befolkningerne.

Integrationsminister Tesfaye er fuld af gode ideer
Men integrationsminister Tesfaye er fuld af gode ideer – hvor han så får dem fra? Han vil gøre islam til en partner for dansk folkestyre… Jo, det vil han, siger han, vist nok i fuldt alvor. (DKA 23.11.2020) For migration skal bremses med barske tiltag, siger Tesfaye (KD 10.12.2010) Hvor barske ???… Jo, illegal migration truer velfærdssamfundets eksistens, så  øget fokus på grænsekontrol, effektiv hjemsendelse og kontrol med arbejdsmarkedet er nødvendigt, mener han. Tænker han på de 90 mia. kr. årligt, fremmede koster samfundet ?

Vi vil se det, før vi tror det. Så kom med initiativ og virkelighedssans og ikke tom snak.

Ingen kender vel Europas historie bedre end den ungarske politiker Viktor Orban, og har vel at mærke lært af den:

“Endelig har Europas befolkninger, der har slumret i overflod og velstand forstået, at de livsprincipper, som Europa er blevet bygget på, befinder sig i en dødelig fare.

Denne gang angriber faren os ikke som krige og naturkatastrofer gør det, men pludselig trækkes tæppet væk under os. Masseimmigration er den langsomme strøm af vand, som vedholdende eroderer vore kyster. Den giver sig ud for at være et humanitært anliggende, men dens sande natur er besættelse af territorium. Flokke af besatte menneskerettighedsforsvarere føler en overvældende trang til at tilrettevise os og fremføre beskyldninger mod os. De, som har forsøgt at komme her som allierede eller fordrevne personer, der frygter for deres liv, er altid blevet modtaget, således at de kunne skabe et nyt hjem for dem selv.

Men de, som kommer her for at forandre vort land og forme vor nation efter deres eget billede, og de som kommer med vold og mod vor vilje, er altid blevet mødt med modstand.” (Viktor Orban i Europas Undergang. Murray 2018)

Vil Europas politikere tage ved lære?  “The answer my friend is blowing in the wind……”

(Artiklen har været bragt i Nordjyske d. 25.10.21) 

Del artiklen her: