VERDENS FARLIGSTE MAGTHAVER?

Del artiklen her:

Oversætter: Erik Refner, senior.

Af Lars Bern. 

Lars Bern er svensk doktor i teknologi, virksomhedsleder, forfatter og samfundsdebattør. Lars Bern driver bloggen Anthropocene – https://anthropocene.live, som beskæftiger sig med miljø, sundhed samt geopolitiske spørgsmål. Hans blog har mere end 10.000 besøgende hver dag.

LarsBern

Bern har også skrevet bestselleren ”Den Metabola Pandemin”, hvori han bl.a. diskuterer, hvordan det høje kulhydrat-indtag og sukker fører til 40 millioner for tidlige dødsfald i verden hvert eneste år.

* * *

I de seneste årtier har den førende globalist, Microsoft-grundlæggeren og hyper-billiardæren Bill Gates fulgt i Rockefeller-familiens fodspor og yderligere udviklet deres globalistiske strategi. Han har hævet strategien til nye højder ved at opbygge en unik global politisk og finansiel magtposition, hvorfra han beriger sig endnu mere. Hans indflydelsessfære er som en stor blæksprutte, der snart omfavner alt, hvad der betyder noget for ethvert menneskes liv og sundhed.

Bill Gates har sine rødder i den (Note 1) amerikanske eugeniske bevægelse, hvor hans far i lang tid var topfigur. Han har holdt foredrag, hvoraf det klart fremgår, at målet er på en eller anden vis at decimere menneskeheden i betydeligt omfang. Tænk over dette, når du beslutter dig for at tage eller ikke tage nogen af de vacciner, som han taler så varmt for. 

Hele hans verdensbillede er præget af en overbevisning om, at menneskelige tekniske løsninger altid er bedre end dem, der er udviklet gennem den naturlige evolution. Derfor skal alt fra vores kød til vores spædbørns modermælk erstattes af syntetiske produkter fremstillet i en af Gates’ fabrikker, og vores immunforsvar skal vedligeholdes af industrielle kemikalier som er fyldt med farlige kemikalier i stedet for med det, naturen har givet os. 

Intet naturligt skal findes i Bill Gates’ verden
Intet naturligt skal findes i Bill Gates’ verden. Alt, hvad han foretager sig, skal ses på denne baggrund.

En af de personer, som grundigt har kortlagt og kritisk gennemgået, hvad oligarken Bill Gates gør og har gjort, er den verdenskendte advokat Robert F. Kennedy Jr. – nevø til afdøde Præsident John F Kennedy. 

Robert Kennedy har foretaget en gennemgang af Gates’ forskellige engagementer. Tag dig god tid og læs hans rapport. Den vil vende op og ned på hele dit verdensbillede. 

Robert Kennedy fremhæver Gates’ rolle i corona-pandemien og hans finansielle støtte til WHO. I løbet af 2020 bidrog Gates aktivt til nedlukning af samfundsøkonomien, hvilket satte 100.000 amerikanske virksomheder i konkurs og bragte en milliard mennesker ud i fattigdom og usikre fødevare-tilførsler, alt imens hans egen formue steg med 20 milliarder dollars. 

Han investerer kraftigt i vaccineindustrien og bruger meget store ressourcer på vaccinepropaganda. Blandt andet pumper han milliarder ind i propagandamedierne for at skabe et positivt billede af vaccinekampagnen og hans egen person. For eksempel offentliggjorde den svenske Bonnier-presse i efteråret 2020 et uhyre overdådigt idol-portræt af ham skrevet af hustruen til Dagens Nyheters chefredaktør Peter Wolodarsky.

Gates satser benhårdt på GMO-afgrøder, patenterede frø, giftige sprøjtemidler og syntetiske fødevarer. Han investerer kraftigt i multinationale fødevare-giganter som Coca-Cola, Unilever, Philip Morris, Kraft, General Foods, Kelloggs, Procter & Gamble og Amazon’s Whole Foods, som fremstiller og sælger de industrielle fødevarer, der er årsagen til den metabolske pandemi, som hvert år koster 40 millioner mennesker livet, og som er hovedårsagen til mange Covid-19 dødsfald.

Gates er Amerikas største godsejer
Gates investerer også i virksomheder som Monsanto og Bayer, der fremstiller og sælger miljøskadelige og kræftfremkaldende kemiske plantegifte og petrokemiske produkter til gødning. Han har i al stilhed købt ca. 100.000 hektar landbrugsjord og er i dag Amerikas største jordejer.

Gates har påtvunget fattige afrikanske landmænd et katastrofalt mislykket system med GMO og kemisk- og fossilt brændstof-baseret industrielt landbrug, hvis giftstoffer decimerede biodiversitet og forsurede enorme landbrugs-områder forårsaget af anvendelsen af petrokemisk gødning. Et studie har påviste, at ekstrem hungersnød er steget med 30% i de 18 lande, som Gates har satset på. Fattigdom i landdistrikterne har spredt sig dramatisk og antallet af hungerramte mennesker i disse lande er steget til 131 millioner.

Effekterne af transformation ødelæggende
Gates påstod i sin uvidenhed, at en omlægning af de afrikanske smålandbrug baseret på global handel og agroindustri ville øge den økonomiske tilvækst og give landmændene bedre indtjening. I stedet har effekterne af denne transformation været totalt ødelæggende for størstedelen af de berørte afrikanske landmænd og for hele samfundsstrukturen.
Det har desuden øget presset på jord- og naturressourcer og har skabt afhængighed af dyre, forsurende og forurenende produkter. Øget sårbarhed over for varierende klima-påvirkninger, kriminalisering af de accepterede metoder til frø-besparelse og frø-bytte blandt landmænd samt svækkelse af de nationale muligheder for at støtte deres eget landbrug, er nogle af de resultater som Gates har medvirket til.

Vaccinationer ført til masse-sterilisering
Alt imens han skabte kaos i både indisk og afrikansk landbrug, har hans vaccinationskampagner i såvel Afrika som Indien kostet titusindvis af børn livet og ført til masse-sterilisering af unge piger.

Gates’ storhedsvanvid
I 2020 har Gates’ storhedsvanvid og magtbegær taget sig alt mere groteske former. Hans seneste eksperiment, som er direkte livstruende for alt liv på jorden, er, at han omgås med planer for – via såkaldt geoengineering – at skærme af for sollyset med det formål at sænke jordens temperatur. Dette til trods for, at den meget ringe opvarmning, der er observeret siden midten af det 19.århundrede, kun har været til gavn for livet på jorden. Gates har samtidig investeret stærkt i både olie- og kulindustrien. Hans hykleri kender ingen grænser.

“Right Livelihood” pristageren Vandana Shiva, som er en af Gates’ mest udtalte kritikere mener, at han er blind over for mennesker og kun ser befolkninger. Han ser ikke træer – kun skove. 

En verden styret af oligarker som Gates leder verden ud i en katastrofe af bibelsk omfang, hvis ingen formår at sætte en stopper for ham. Desværre samspiller vores politiske klasse med denne mand og støtter og opmuntrer ham.

* * *

Note 1:
Eugenik er måske bedre kendt under navnet “racehygiejne”. Ligesom ved fremavl af de mest “nyttige” grisetyper, går racehygiejne ud på – at fremavle de mest nyttige mennesker – se f.eks. Eugenics in the United States

Del artiklen her: