NewSpeek

USA’S DEMOKRATISKE JULEFARCE

Donald Trump
Del artiklen her:

Af Lars Hedegaard.

Det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus havde frygtelig travlt med at impeache præsident Trump, fordi han udgjorde en akut trussel mod den amerikanske forfatning og statens sikkerhed. Men nu har det pludselig ingen hast med at sende de to anklagepunkter til Senatet, hvor retssagen skal føres, selv om det er deres pligt ifølge forfatningen.

De er tydeligvis på det rene med, at der ikke er fugls føde på anklagerne og ikke ringeste udsigt til, at Senatet vil dømme Trump og fjerne ham fra magten.

Nu vil Husets formand, Nancy Pelosi, tvinge Senatet til at tillade flere vidneafhøringer. Det forekommer underligt, for hun har jo netop besluttet, at der var rigeligt med beviser på Trumps skyld. Men nu er hun åbenbart kommet til den konklusion, at det var der ikke.

Det ene af demokraternes anklagepunkter er, at præsidenten har udvist foragt for Kongressen, fordi han ikke ville tillade nogle af sine nærmeste medarbejdere at afgive vidneudsagn. Som adskillige tidligere præsidenter har Trump påberåbt sig “executive privilege”, dvs. retten til at føre fortrolige samtaler med sine medarbejdere uden at frygte, at indholdet bliver udbasuneret for den ganske verden.

Der er altså tale om en kollision mellem to af USA’s forfatningsmæssige magter – præsidenten og Kongressen. Når det sker, er det overladt til regeringsmagtens tredje gren, domstolene, at afgøre sagen. Men demokraterne vil ikke tillade præsidenten at få en retssag, men optræder som både anklagere og dommere.

Hvem er det egentlig, der truer USA’s forfatningsmæssige orden?

Del artiklen her:
Exit mobile version