NewSpeek

USA’s ÅBNE GRÆNSER: SITUATIONEN ER KRITISK

MichaelYon
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Hermed en opfølgning på artiklen d. 5. februar om åbne USA-grænser, hvis hensigt er at udløse en borgerkrig. Hvis altså Mr Globals agenda får succes, og i skrivende stund går det tilsyneladende forrygende.

Dagens artikel er delt op i seks afsnit med indlæg af Michael Yon, Muckraker, J.J. Carrell, Mike Adams, Leo Hohmann og Paul Craig Robert.

MICHAEL YON

I BEHIND THE BORDER CRISIS WITH MICHAEL YON – The HighWire  er Michael Yon gæst hos DelBigtree. 

***

Traitor Alex Mayorkas shamelessly tosses the Holocaust card (jf. opslaget om Mayorka i afsnittet nedenfor med overskriften J.J. Carrell)

***

MUCKRAKER REPORTS

United States Invasion Route Exposed | ENTIRE ILLEGAL ALIEN PIPELINE REVEALED | Muckraker Report        

“In this documentary, you will learn how the United Nations [FN] is planning and executing an industrial scale weaponized migration program and you will see the entire route that millions of illegal aliens are taking to the United States every year!

Muckraker followed the entire mass migration route from Quito, Ecuador to the United States border

Teksten fra Muckraker Report med fotos

The Darién Gap Migration Pipeline Revealed (muckraker.com)    

”Denne rapport afslører nøgleoplysninger, der er afgørende for at forstå den amerikanske sydlige grænsekrise i sin helhed.

Muckraker beviser, at implosionen af USA’s sydlige grænse er det forsætlige resultat af omhyggelig planlægning og er en del af FN’s “2030 Agenda for Sustainable Development” aka Agenda 2030.

Muckraker bringer dig ind i Darién Gap, Panama, hvor migranter på vej til USA bliver hjulpet og tilskyndet på deres rejse af statslige og ikke-statslige organisationer.

Massemigrationen af mennesker til USA opmuntres og finansieres af forskellige internationale organisationer, der giver migranter pleje, bistand og migrationsinstruktioner.

Man kan ikke forstå USA’s sydlige grænsekrise uden at forstå situationen i Darién-kløften.”

***

Video, der kaster lys over, hvorfor unge kinesiske mænd kommer illegalt ind i USA

“China is now positioned to attack America from within. CCP loyalists are scattered across the country and more are on the way.

The longer America allows this trend to continue, the more inevitable will be its defeat to China.

This investigation by muckraker.com exposes how China is invading the United States without firing a single shot.”

***

J.J. CARREL

J.J. Carrell fratrådte for nyligt en stilling i den amerikanske grænsekontrol efter 24 år på posten.

Biden and Mayorkas have systematically and intentionally destroyed every immigration policy and law.

Let’s start by talking about Special Interest Aliens… ”

***

ALERT: CCP Military Attacks US Infrastructure as Troops Surge Across Border, With J.J. Carrell (rumble.com) 

En diskussion med J.J. Carrell.

***

MIKE ADAMS

Senate deal surrenders America to invading illegals as blue cities panic

A new “deal” in the US Senate allows 5,000 illegals per day to invade the USA, while sending insane billions of dollars to both Ukraine and Israel.

Astonishingly, the money for Ukraine is earmarked to “protect Ukraine’s borders” while the U.S. borders remain wide open.

Denver is now at a “breaking point” according to its mayor, and NYC is headed for “collapse” due to the ongoing invasion.

Yet almost no one in the Senate will demand ZERO illegals crossing the border. We have been sold out by traitors

I’m seeing more people online calling for the arrest and prosecution of those in charge, for carrying out coordinated, premeditated treason against the United States of America.”

***

LEO HOHMANN

When the Stealth Invasion of America goes mainstream: And nobody cares – LeoHohmann.com       

“You know we are in the final stages of an invasion when even the corporate media is reporting on the thousands of Chinese nationals streaming across the U.S. southern border.

CBS’s 60 Minutes reports that the Chinese-owned social media platform TikTok is being used to aid and abet the invasion of America.

(…)

Truth is, even if we built a border wall tomorrow the immigration problem remains. The army has already been assembled and is waiting for its orders. The only answer to that problem, at this critical stage, would be to start mass deportations of those who came here under false pretenses — those who came not yearning for freedom but to kill it and to kill those who still believe in it. That’s a policy few politicians wish to even talk about, let alone engage in.”

(Oversættelse NewSpeek)

”Sandheden er, at selv om vi byggede en grænsemur i morgen, er indvandringsproblemet der stadig. Hæren er allerede samlet og venter på sine ordrer.

Det eneste svar på dette problem på dette kritiske tidspunkt ville være at påbegynde massedeportationer af dem, der kom hertil under falske forudsætninger – dem, der ikke kom og længtes efter frihed, men efter at dræbe dem, der stadig tror på den.

Det er en politik, som kun få politikere ønsker at tale om, endsige engagere sig i.”

***

PAUL CRAIG ROBERTS

En gammel kending, Paul Craig Roberts, har opsummeret situationen i en nylig artikel:

What Powerful Force is Preventing the United States from Defending its Borders?

“Israel can evict Palestinians from the Palestinians’ villages in Palestine. Tiny Latvia can deport Russian ethnics born in Latvia for not learning to speak Latvian, but mighty America cannot prevent millions of immigrant-invaders from illegally entering the US each year and remaining.”

”Israel kan smide palæstinenserne ud af palæstinensernes landsbyer i Palæstina. Lillebitte Letland kan deportere etniske russere født i Letland, hvis de ikke lærer at tale lettisk, men stormægtige Amerika kan ikke forhindre millioner af immigrant-invaderende i at komme ind i USA illegalt hvert år og blive der.”   

(NewSpeeks oversættelse)

Del artiklen her:
Exit mobile version