TIL ANBEFALING: ’BETTER BACHELOR’ – ET FRISKT INDSPARK I KØNSDEBATTEN

BetterBachelor
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Faste følgere af NewSpeek vil have lagt mærke til navnet Kåre Fog. Kåre Fog er biolog med ekspertise i frøer, men samtidig har han brugt en stor del af sit liv på at sætte sig ind i forskningen om køn, kønsrelationer og kønsroller. Hans studier er blevet omsat i en lang række bøger, kronikker og artikler, hvis indsigter, budskaber og argumentation fortjener at få mere opmærksomhed i samfundsdebatten. 

Allerede for over 20 år siden lagde jeg mærke til hans navn, fordi han lige som jeg havde og har den opfattelse, at mange forskelle mellem kønnene har en  biologisk forklaring. 

Desuden finder vi det begge vanvittigt, at socialkonstruktionisme og identitetspolitik har haft succes med at sætte spørgsmålstegn ved, om der er to biologiske køn – eller 187 socialt konstruerede. Sidstnævnte efter galimatias-princippet: Du bestemmer selv, hvilket (slags) køn, du vil være. 

Mænd bortcensureres, når de kritiserer feminister 
I en del år har feminister efterlyst mænds stemme i debatten, samtidig med at de har udgrænset de mænd, der ikke snakker feminister efter munden.
I bogen “Mænd, der krænker kvinder” skriver feministen Kenneth Reinicke fra RUC bl.a.:

“Men hvorfor er mange mænd tavse i ligestillingsspørgsmål?”. “Det har været problematisk at få samfundsdebatter om mænd til at lande og forblive på den politiske dagsorden.”

Samtidig afviser Reinicke og hans kolleger mænds forsøg på at sige noget om ligestillingsspørgsmål. Censuren sætter ind, hvis det mænd siger, ikke passer i feministernes dagsorden.
Prøv fx at tjekke dette link: http://kønsdebat.dk/blog/?p=111
 

Mænd begynder så småt at trække sig fra parforholdet
I takt med at feminister, MeToo-bevægelser og mandehadere – de sidste er dem m/k, der lider af vrangforestillingen om, at vi i den vestlige verden lever i et patriarkat, hvor kvinder er undertrykte og stakkels ofre – har fået lov til med de store mediers og Akademias hjælp at fylde alt for meget i landskabet og sætte den kønspolitiske dagsorden, tja så begynder nogle mænd herhjemme så småt at trække sig fra parforholdet. 

Helt forståeligt. De gider ikke alt det vrøvl. 

De fleste mænd falder godt nok til patten, jf. fx filmen “En frygtelig kvinde”, men andre begynder altså så småt at gå i de spor, som i disse år lægges ud af en række amerikanske mænd. 

Single-trend’en
USA er som altid forud for os – eller skulle jeg i dette tilfælde sige bagud? –  hvad angår single-trend’en, men den skal nok slå igennem inden for de næste par år. Medmindre altså danske kvinder besinder sig og begynder at overveje, hvad mænd som fx Rollo Tomasi og ’Joker’, manden bag videobloggen “Better Bachelor” (The End of Dating as We Know It), har at sige?  

Her kommer et par links til Better Bachelor: 

https://www.youtube.com/watch?v=zBPJT4z9I3w

https://www.youtube.com/watch?v=O-6E6ACW6CE 

Joker’en ved godt, at hans synspunkter af mange – ikke mindst enlige kvinder/mødre i 30’erne og 40’erne! – vil blive opfattet som kontroversielle. Så kontroversielle, at han ligesom fx Tommy Robinson forventer at blive fjernet fra YouTube. 

Derfor har ’the bachelor’ udøvet rettidig omhu og etableret sig sideløbende på en ny platform: 

https://betterbachelor.locals.com/

God fornøjelse! 

Del artiklen her: