THERESA MAY REGERINGEN AFVISER AT AFSKAFFE TOTALITÆR HATE SPEECH LOV

(Foto: Storbritaniens premierminister Theresa May)

Den britiske regering afviser underskriftindsamling, der kræver genindførelse af ytringsfrihed

Kommentar af Ivan Dybdal

De britiske hate speech love er et værktøj for magthaverne til at undgå kritik af masseindvandringen og lukke munden på kritikere. Det særlige ved Storbritaniens love om hadefuld tale er, at det i høj grad er følelsen af krænkethed hos “offeret”, der afgør hvorvidt en udtalelse er kriminel. Hvad der kan være kriminelt i én situation kan således være legalt i en anden. Når det gælder grænserne for ytringsfrihed er skyldsspørgsmålet er ikke længere kun op til dommere, men til subjektive følelser – eller påstande om samme – hos den krænkede.

Personer eller grupper, der føler sig krænkede – især muslimer og deres imamer – har således med den nuværende lovgivning i høj grad beføjelser til at bestemme, hvad folk kan sige eller skrive på Storbritaniens jord. Dette giver de notorisk fornærmede “ofre”, islamiske organistationer og frontgrupper, uhyggelig stor magt over den offentlige diskurs. De britiske hate speech love er kort sagt et værktøj til tyranni, og det endda i landet, hvor friheden på mange måder blev født med det afgørende magna carta.

Britisk politi anholder mindst ni personer om dagen for Hate Speech kommentarer

Tal, som avisen The Times har fået aktindsigt i viser, at 3.395 personer blev anholdt i 2016 for hate speech

Det virkelige tal er dog væsentligt højere, da 13 politidistrikter nægtede at levere de ønskede oplysninger (og to gav ikke-anvendelige data).

Krænkelseskultur

Da det er modtageren, der beslutter, om noget er krænkende afhænger skylden altså af den modtagende parts evne til at blive fornærmet eller krænket.

Skyld bliver således afgjort ud fra meget personlige følelser og i sidste ende tør ingen derfor sige noget, fordi man risikerer at fornærme nogen og dermed bryde loven.

De fleste tør derfor slet ikke sige deres mening om masseindvandringen af muslimer.

Emnet er blevet tabu og masseindvandringen fortsætter pt ved at NGO-skibe fragter hundredtusinder illegale, muslimske indvandrere fra Afrika til Europa i fast rutefart mellem Libyen og Sicilien.

Denne NGO rute sejlads med illegale indvandrere støttes økonomisk af den amerikanske milliardær George Soros og i nyhedsformidlingen af de fleste af de dominerende TV-stationer i Vesteuropa, herunder af de statsejede danske DR og TV2. De støtter også hate speech love for at undgå, at den folkelige kritik af den illegale masseindvandring fra Afrika, bliver hørt.

Er det begyndelsen til mere totalitære tilstande i Europa med betydelige begrænsninger af ytringsfriheden? Det kan man frygte.

Mange har protesteret, men hidtil har det været forgæves

Mange er oprørte over hate speech lovene. F.eks sagde UKIP-overhusmedlem Lord Pearson af Rannoch i overhuset, at:

den nuværende definition af Hate Crime, som er betinget af, om offeret føler sig fornærmet, er idiotisk og det kræver, at loven bliver tydeliggjort

Det blev ikke modtaget positivt af regeringen. Sandheden er generelt ilde hørt også i overhuset som det fremgår.

Mr. Bean

De, der kender Rowan Atkinson fra Mr. Bean og andet han har lavet på TV ved, at han er en meget intelligent, veltalende og vidende person, der er bevidst om det grundlæggende spørgsmål om ytringsfrihed.

Hør her Rowan Atkinsons 9-minutters tale, der behandler de forskellige aspekter af sagen på en måde, der gør det unødvendigt at tilføje meget mere.

Komikeren Rowan Atkinson, der ligesom alle andre skuespillere lever af ytringsfriheden, ser “retten til at krænke eller fornærme” som et grundlæggende element i et frit samfund.

Det negative resultat af underskriftindsamlingen*

Den britiske regering har nu afvist en underskriftindsamling, der kræver ytringsfrihed genindført og afskaffelse af hate speech loven.

I flere år har regeringen overtrådt folks grundlæggende rettigheder til at tale frit ved at stemple deres tale som ulovlig, selvom der blot var tale om verbale udsagn. Og regeringen har erklæret, at sådan tale – selv online – vil medføre bøder eller fængsel “, skriver de, der står bag underskriftindsamlingen.

Vi kræver den juridiske ret til fri tale genindført i en lov, som vil bringe den latterlige forestilling til ophør, om, at “verbale angreb” kan sende folk i fængsel og at de, der fremsætter dem, overhovedet kan blive sigtetideer skal bekæmpes med andre ideer, ikke med magt!”.

Indenrigsministeriet, ledet af indenrigsminister Amber Rudd (kons), reagerede på vegne af premierminister Theresa Mays regering, da antallet af underskrifter passerede 16.000 og afviste dem uden videre.

Regeringen afviser at afskaffe Hate Speech loven

Regeringen er fast besluttet på at opretholde ytringsfriheden, og der er allerede lovgivning på plads til beskyttelse af disse grundlæggende rettigheder” svarer indenrigsminister Amber Rudd i en erklæring for straks derefter at modsige sig selv og tilføje: “Men denne frihed skal ikke være en undskyldning for at forårsage en følelse af smerte eller for spredning af had. ”

*(Ifølge engelsk lov kan borgerne på visse betingelser indgive andragender, der offentliggøres på Parliament.uk’s hjemmeside. Regeringen skal svare på andragender, som har mere end 10.000 underskrifter)

Læs også:

DEN BRITISKE REGERING VIL IKKE BENÆGTE, AT DET KAN VÆRE EN HADFORBRYDELSE AT FORTÆLLE OM SIN KRISTNE TRO

KAN TRUMP REDDE ENGELSK AKTIVIST FRA FÆNGSEL?

STORBRITANNIEN FORLADER EU 29. MARTS 2019 KL. 23:00