TEST: HVOR GODT KENDER DU ISLAM?

Del artiklen her:

1) Hvilket af følgende udsagn passer ikke på Koranen

a. Skriften er nedsendt fra Allah, Den Mægtige og Den Vidende.

b. Man kan ikke ønske sig nogen anden dommer end Allah.

c. Allahs ord er fuldkomment i sandhed og retfærdighed. Ingen kan ændre Hans ord.

d. Man kan fortolke Allahs ord på forskellige måder, og det er helt OK for Allah.

Se efter løsningen i vers 40:1, 6:114 og 6:115

 

2) Hvorfor anbefaler Allah i sura 33, at profetens og de troendes kvinder skal dække sig til?

a. For at vise troskab over for deres mand og undgå jalousi og splid.

b. Som et symbol på lydighed over for Allah og den sande religion.

c. Så de kan blive genkendt (som værende muslimer) og ikke forulempet.

d. For ikke at være åbenlyst skamløse

Se løsningen i vers 33:59

 

3) Hvad sammenlignes kvinder med i sura 2?

a. Skønne blomster.

b. Hunkameler.

c. Pløjejord, som manden kan “pløje” når han vil.

d. Skjulte perler.

Se løsningen i vers 2:223

 

4) Hvilken ventetid gælder ved skilsmisse fra en kvinde, der endnu ikke har haft menstruation?

a. Hvis hun er gravid er ventetiden 3 måneder efter hendes nedkomst.

b. Hvis man er i tvivl om hun er gravid, er ventetiden 3 måneder.

c. Menstruation er bare noget møg.

Se svaret i vers 65:4. Se evt. også 2:222

 

5) Er steddøtre ”tilladte” for mænd?

a. Nej, naturligvis ikke.

b. Ja, hvis man har haft samleje med moderen.

c. Ja, hvis man ikke har haft samleje med moderen.

Se svaret i vers 4:23

 

6) Er flere kvinder ”tilladte” for profeten end for de andre?

a. Nej, der gælder samme regler for alle troende mænd i islam

b. Nej, profeten er et forbillede for de afholdende og fromme

c. Ja, enhver troende kvinde er tilladt for profeten, hvis hun skænker sig selv til ham. Det gælder kun for profeten.

Se svaret i 33:50

 

7) Hvilken af disse ting kan Allah ikke tilgive?

a. At man tvinger sine slavepiger til prostitution.

b. At man kommer til at være sammen med kvinder der ikke er tilladte.

c. At en troende dræber en troende.

d. At man først er troende og så bliver vantro.

Se svaret i vers 4:137. Se evt. også – 24:33, 4:23, 4:92

 

8) Har Allah sørget for, at der er mulighed for privatliv i paradis?

a. Ja, der er mulighed for afskærmede telte sammen med jomfruerne.

b. Nej, de gudfrygtige skal i lyksalighedens rige ligge lænet tilbage overfor hinanden på ophøjede lejer.

c. Nej, fordi evigt unge drenge går rundt i blandt dem hele tiden.

Se svaret i vers 55:72. Se evt. også 56:16, 56:17 og 76:19

 

9) Hvad kan man også få i paradis, hvis man ikke tænder på sortøjede jomfruer?

a. Man kan have samleje med engle.

b. Man kan få jævnaldrende kvinder med svulmende bryster.

c. Man kan få erfarne åndekvinder.

d. Man må nøjes med at le af de vantro, der får deres straf, mens man ligger der på hynderne.

Se svaret i vers 78:33 – Se evt. også 83:34 og 83:35

 

10) Hvilken af disse straffe venter ikke de vantro på dommens dag?

a. Blive slæbt i ilden med ansigtet mod jorden.

b. Blive slæbt afsted i lænker og kæde i kogende vand og derpå blive brugt som brændsel.

c. Komme i skærsilden og blive pint af djævle.

d. Forblive i ilden til evig tid og få skoldende vand at drikke, som flår deres indvolde i stykker.

Se efter svaret i vers 40:71, 40:72, 47:15 og 54:48

 

11) Hvad gør de vantro, som er værre end drab?

a. De frister til frafald.

b. De lyver om Allahs ord og kalder sandheden for løgn.

c. De spotter og gør nar af religionen og kalder profeten for besat.

d. De elsker når de troende har modgang.

Se svaret i vers 2:217, Se evt. også 39:32, 68:51, 3:118

 

12) Hvilken af disse metoder anbefaler Allah ikke at bruge?

a. Bede om fred når man har overtaget.

b. Korsfæste og hugge hænder og fødder af.

c. Belejre, ligge på lur og i baghold.

d. Give vantro hug over halsen.

Se svaret i vers 47:35. Se evt. også  9:5, 5:33, 47:4

 

13) Kan man som vantro argumentere for, at det er selvforsvar at brænde Koranen?

a. Ja, for Allah opfordrer til at bekæmpe de vantro med Koranen.

b. Nej, det kan man ikke argumentere for. Der i stedet at give igen med samme mønt, idet Allah jo vil kaste de vantro i ilden.

c. Nej. Det er bare rent had. De vantro hader nemlig den sande religion, som skal sejre over al anden religion, selv uden hjælp fra dansk lovgivning.

Se svaret i vers 25:52

 

14) Hvorfor har den vidende, almægtige og barmhjertige ikke bare skabt os alle redtledte, så alle kan komme i paradis og vi kunne undgå al den krig og frustration?

a. Fordi Satan har større magt end Allah.

b. Mennesket vælger selv om det vil være troende eller ej.

c. Alt er Allahs vilje, men Allah synes også, at helvede skal fyldes.

Se svaret i  32:13

 

15) Når nu Allah selv har beredt en forsmædelig straf til de vantro, hvorfor skal de troende så have den beskidte tjans med at bekæmpe dem?

a. Allah mener, at det kan læge hjertet hos de troende, at de vantro gøres til skamme.

b. Allah mener, at det er den mindst kedelige måde at sikre, at al religion tilhører ham.

c. Allah vil sætte de troende på prøve, selvom han er alvidende og kender udfaldet. Fordi alt er Allahs vilje er det i virkeligheden ham, der gør det grimme.

Der er to mulige svar. Se vers 8:17, 9:14, 47:4

 

16) Hvilket af disse nyttige budskaber har Allah ikke sendt ned til retledning af menneskeheden?

a. “Profet, du er ikke besat, men er af en vældig natur”.

b. “Træd ikke ind i profetens hus uden tilladelse, og henvend jer kun til hans hustruer gennem et forhæng. I må aldrig nogensinde gifte jer med dem efter ham. Allah ser meget alvorligt på dette.”

c. “Profet, du behøver ikke at forbyde sig selv hvad Allah har tilladt dig, af hensyn til dine hustruer.”

d. “Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.”

e. “Hæv ikke jeres stemme så I overdøver profeten.”

Se efter svaret i vers 33:53, 49:2, 66:1, 68:2 ,68:4 , 49:2

 

17) Hvad har Allah brugt til at skabe mennesket?

a. Ler og fugtigt mudder.

b. En dråbe.

c. Levret blod.

d. Allahs redegørelse for skabelsesprocessen er ikke helt konsistent, men til gengæld kan han gøre kvinder til jomfruer.

Se efter svaret i vers 15:26, 16:4, 96:2 og 56:36

 

18) Har Allah sans for humor?

a. Nej. Tror du han har skabt alting for sjov?

b. Ja. Han er faktisk ret overskudsagtig

Se varet i vers  21:16

De rigtige svar:

De rigtige svar er:

1: d – Skriften er nedsendt, nøjagtigt fremlagt og kan ikke ændres – se 40:1, 6:114 og 6:115

2: c – Så de kan blive genkendt og ikke forulempet – 33:59

3: c – Pløjejord – 2:223

4: a og b – Der er to muligheder for rigtigt svar: 3 måneder efter nedkomsten hvis gravid og 3 måneder hvis tvivl – 65:4

5: c – Ja, hvis man ikke har haft samleje med moderen – 4:23

6: c – Ja, der gælder særlige regler for, hvilke kvinder der er tilladte for profeten – 33:50

7: d – At man først er troende og så bliver vantro – 4:137 – der ses mildere på det andet – 24:33, 4:23, 4:92

8: a – Ja, mulighed for afskærmede telte – 55:72– men se også 56:16, 56:17 og 76:19

9: b – Jævnaldrende kvinder med svulmende bryster – 78:33 – men se også 83:34 og 83:35

10: c – Skærsilden hører ikke hjemme i Koranen – men se her hvad der gør –  40:71, 40:72, 47:15 og 54:48

11: a – At friste til frafald er værre end drab – 2:217 – men se også – 39:32, 68:51, 3:118

12: a – Bede om fred når man har overtaget – 47:35 – men se hvad Allah anbefaler – 9:5, 5:33, 47:4

13: a – Ja, det kan man da godt argumentere for, da den skal bruges til at bekæmpe de vantro – 25:52

14: c – Allah synes også, at helvede skal fyldes – 32:13

15: a og c – – Der er to muligheder for rigtigt svar: Læge hjertet hos de troende og sætte dem på prøve, og det er jo Allah, der gør det grimme – 8:17, 9:14, 47:4

16: d – Den af jer, der er uden synd, naturligvis. Men se, hvad Allah har sendt ned – 33:53, 49:2, 66:1, 68:2 ,68:4 , 49:2

17: d – Det er lidt uklart, så vi holder os til jomfruerne – se 15:26, 16:4, 96:2 og 56:36

18: a – Nej – 21:16

Hvor mange rigtige havde du?

 

0-6 rigtige svar: DUMPET

Du kender intet til islam. Du er kun kvalificeret til at mene generelle ting, fx at vi er alle mennesker, at alle har krav på respekt, at alle er lige meget værd, og at man ikke må dømme nogen på grund af deres religion. Og at man ikke må generalisere.

Du blander religion og mennesker sammen, og mener derfor, at også alle religioner har krav på respekt. Du kender måske nogle mennesker, der tilfældigvis er vokset op med muslimsk tradition. Du slutter, at når disse muslimer (man kunne også sige personer) er venlige og fredelige mennesker, så er islam også en venlig og fredelig religion.

Dermed har du netop dømt en religion på dens mennesker. Kan man det – når man ikke må dømme mennesker på deres religion?

Tjek 4:34 og 32:18. Og læs på lektien.

 

7-12 rigtige: BESTÅET

Du er kvalificeret nok til at vide, at der står nogle lidt følsomme ting i Koranen. Du har dog også hørt om mindre heldige citater fra Bibelen, så det er nok det samme.

Du mener måske, at det er skadeligt at sige kritiske ting om islam. For nogle siger, at det er en hetz mod alle muslimer. Og det er ikke pænt at mistænkeliggøre alle muslimer ved at sige at deres religion er intolerant og ansporer til vold. Det er også farligt, tænker du måske. For så skaber vi et ”dem og os” og fremprovokerer radikalisering. Du kalder måske dem, du synes ”puster til ilden” for den største trussel.

Men radikaliseringsfrygt er i virkeligheden også mistillid. Erkend det. Og erkend, at vi alle er manipuleret til at sætte islamkritik lig med folkehetz. Tjek3:28, 8:73 og 4:89. Og erkend, at vi – altså os alle – skal kunne tale om det ”dem og os”, som er i Islam, og som vi netop ikke ønsker.

 

13-18 rigtige: FLOT RESULTAT

Du er godt på vej til at være kvalificeret til at diskutere islam. Du kan udfordre islam på indholdet, frem for blot at udtrykke foragt for muslimer som gruppe. Du har måske orienteret dig rigtigt i Koranen. Så har du set, hvor velegnet Allahs budskab er til netop det formål, Muhammed skulle bruge det. Nemlig til at fastholde magt over sin egen gruppe og ekspandere gruppens magt over andre. Koranens anbefalinger er strategiske. Derfor er det også sandt, at Koranen opfordrer til fred. Det står der nemlig i 8:61. Men du ved også, hvad det overordnede billede er.

Du tænker måske, at Islam slet ikke burde være så magtfuld i dag. Det burde da være let at afsløre, at Allah ikke deler idealet om et fællesskab på tværs af religion: Folk skal bare læse. Det burde da også være let for muslimer som kender Koranen, at medgive dette. Og det burde være let for intelligente og veluddannede mennesker med muslimsk baggrund at erkende, at skriften nok ikke hele vejen igennem er Guds ord.

Men nej. Sådan er det ikke.

Det virkelig mærkelige er, at intelligente og veluddannede mennesker – på trods af, at islam trænger sig mere og mere på – ikke mener, at det er relevant at sætte sig ind i, hvad islam er. Alligevel insisterer de på at islam skal helligholdes og respekteres. Rationalet er tilsyneladende: Hvorfor dog søge viden, når man har gode holdninger? Så ingen vil lytte, ingen vil læse, og du vil blive kaldt hadsk.

Derfor har du alligevel tabt.

 

Tag testen elektronisk her.

Del artiklen her: