SVERIGE: HVER 3. DAG TÆSKES ET MENNESKE IHJEL

Stadigt flere svenskere tæskes ihjel. […]