STORT FLERTAL AF DANSKERNE VIL FORLADE EU TIL FORDEL FOR NORDISK SAMARBEJDE

Et stort flertal af danskerne forlader gerne EU. […]