Støtte til de rigtige holdninger s23pkt33g

Støtte til de rigtige holdninger s23pkt33g

FNs skelsættende aftale om international migration, Global compact for migration, forpligter landene til at engagere udvalgte grupper til at bekæmpe holdninger der ifølge FN er forkerte, mens politiske grupperinger der har de “korrekte” holdninger, skal støttes.