SOPHIE LØHDE AFGØR DANMARKS FREMTID OG FRIHED D. 21.-23. MAJ

SophieLøhde
Del artiklen her:

Af Peer Brændgaard   

Det bliver formentlig sundhedsminister Sophie Løhde (V), der kommer til at overdrage Danmarks frihed i sundhed ved mødet i WHO i maj.

World Health Assembly er det besluttende organ i WHO. De mødes en gang om året i maj. Det har desværre vist sig umuligt at få oplyst fra Sundhedsministeriet, hvem der repræsenterer Danmark ved mødet den 21.-23. maj i år.

Dette møde er særligt vigtigt, da der er risiko for, at der vil være afstemning om ændringer til WHO’s grundlov, der fjerner Danmarks suverænitet i tilfælde af “pandemi” eller anden “global sundhedskrise” defineret af WHO. Konsekvensen er, at WHO reelt står til at blive en ny verdensregering via misbrug af den bedrageriske sag om covid-19.

Det er sandsynligt, at 2023-mødet vil bestå af de principielt samme deltagere som 2022-mødet. Det fremgår af et dokument på WHO’s hjemmeside, hvem der repræsenterede Danmark ved mødet i World Health Assembly 2022.

Deltagere

Her kan vi se, at den chefdelegerede var daværende sundhedsminister Magnus Heunicke. Vi kan derfor forvente, at det bliver nuværende sundhedsminister Sophie Løhde, der bliver den primære repræsentant for Danmark ved det afgørende møde i år.

Den vicechefdelegerede sidste år var M. Jespersen fra, hvad jeg antager er ‘Permanent Mission of Denmark to the UN in Geneva’. Han er siden blevet erstattet af Erik Brøgger Rasmussen, som vi således må antage også overtager posten som vicechefdelegeret ved mødet i år.

Vi kan læse, at Søren Brostrøm var delegeret for Danmark i maj 2022. Jeg har tidligere afsløret, at Søren Brostrøm allerede i september 2017 blev medlem af WHO’s regionalbestyrelse for Europa, i 2019 blev han valgt som formand for bestyrelsen og i maj 2021 indtrådte Søren Brostrøm i WHO’s globale bestyrelse (The Executive Board), som er det organ, der fastsætter agendaen for møderne i World Health Assembly. Det betyder, at Søren Brostrøm ved mødet i 2022 optrådte med to kasketter, både WHO og Danmark, hvilket er ganske uredeligt.

Søren Brostrøm træder tilbage som direktør for Sundhedsstyrelsen til oktober, så han kan lige nå at misbruge sin dobbeltrolle-magt igen og fjerne Danmarks frihed i sundhedsanliggender om en måned. Det er særdeles kritisabelt, og det er meget mærkeligt, at ingen i Folketinget har udtrykt kritik heraf.

Blandt de øvrige i delegationen fra Danmark finder vi Dorte Bech Vizard, der er afdelingschefen for Sundhedsministeriets departements Afdeling for Patientsikkerhed, Medicin og Global Sundhed. Hun vil formentlig også deltage i 2023.

Da vicedirektør for Sundhedsstyrelsen Helene Probst er trådt tilbage for at blive koncerndirektør i Region Midtjylland, så vil hun næppe deltage i 2023-mødet. Den nye vicedirektør hedder Steen Dalsgård Jespersen, og han vil formentlig være at finde i 2023-delegationen.

Det er således vigtigt, at især Sophie Løhde, Erik Brøgger Rasmussen, Dorte Bech Vizard og Steen Dalsgård Jespersen nu bliver informeret om konsekvenserne for Danmarks frihed af at gå med til de såkaldte amendments. Søren Brostrøm er formentlig uden for pædagogisk rækkevidde, så det kan ikke betale sig at spilde tid på at informere ham.

Mere info: Stopwho.dk.

Kilde: https://perbraendgaard.dk/2023/04/23/sophie-loehde-afgoer-danmarks-fremtid-og-frihed-om-en-maaned/

Del artiklen her: