SELVMORD

Loneliness
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Flere mænd end kvinder begår selvmord. Tal fra Danmarks Statistik viser, at i årene fra 1981 og frem er det gennemsnitlige antal selvmord 626 om året for mænd og 297 om året for kvinder. Antallet af årlige selvmord er faldet i de senere år – mere for kvinder end for mænd.
Et forebyggelsesprogram i Sverige (Gotland) har vist at man kunne reducere hyppigheden af selvmord blandt kvinder, specielt kvinder der led af depression og var i kontakt med deres læge, hvorimod det ikke lykkedes at få selvmord blandt mænd reduceret.
At flere mænd en kvinder begår selvmord, er et generelt fænomen også i udlandet. Det nævnes ofte, at flere kvinder end mænd begår selvmords-forsøg; men det er ikke sandt. Der er et antal kvinder, især kvinder i 15-19-års-alderen, der hver især begår mange selvmordsforsøg; disse har ofte karakter af et råb om hjælp. Men tæller man antal personer i stedet for antal forsøg, så er der flere mænd end kvinder der begår selvmordsforsøg.

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://medium.com/@jimpreston_36730/myth-women-attempt-suicide-more-often-than-men-bdded9044517

Del artiklen her: