SÅ VANDT CORBYN ALLIGEVEL DET BRITISKE VALG

Corbyn
Del artiklen her:

Af Lars Hedegaard.

Selv blandt konservative britiske politikere tales der nu om så kraftige statsindgreb for at afværge coronaens økonomiske konsekvenser, at de må betegnes som uforfalsket socialistiske.

I dagens Spectator opruller tv-kanalen ITV’s politiske redaktør, Robert Preston, perspektiverne: Regeringen og Bank of England bliver tvunget til at optræde som de ultimative forsikringsselskaber (insurers of last resort), når de private forsikringsselskaber ikke længere kan tåle tabene. De centrale myndigheder bliver nødt til at redde de mest vitale virksomheder i en situation, hvor det frygtes, at mindst en femtedel af arbejdsstyrken bliver sendt hjem.

Endelig er ministre i Boris Johnsons kabinet begyndt at overveje den ultimative forsyndelse mod den frie markedsøkonomi i form af en garanteret mindsteindkomst til alle.

Disse tiltag vil medføre så gigantiske statsunderskud, at vi aldrig har set noget lignende i fredstid.

Men vi lever i afglobaliseringens tid. Fra nu af må hvert land gøre, hvad det finder nødvendigt uden skelen til forældede ideologier – og uden håb om hjælp fra et diffust “internationalt samfund”.

Del artiklen her: