ROBERT KENNEDY JR. 
I BERLIN 2020

Kennedy
Del artiklen her:

Af Erik Refner, senior. 

Du husker måske, at Robert Kennedy Jr. besøgte Berlin sidste år? D. 29. August 2020 – 57 år efter hans onkel John F. Kennedy holdt sin berømte ”Ich bin ein Berliner”-tale?

Hvis ikke, er der ikke noget at sige til det, for ikke mange ord blev brugt på Robert Kennedys skelsættende besøg og hans historiske tale. Denne ”øredøvende” tavshed var ikke blot et Skandinavisk fænomen, men tanken synes ikke fjern, at det var en forhåndsaftale mellem stort set alle vestlige ”nyhedsmedier”. Det højeste,  nogle enkelte kunne svinge sig op til, var nogle få nedsættende bemærkninger om Kennedy og berlinerne – for eksempel noget i retning af denne: ”Robert Kennedy Jr. rejser til Berlin for at tale til 5.000 nazister.”

Skønsmæssigt dukkede mere end 200.000 begejstrede Berlinere op. Du kan se hele Kennedys tale på hans webside Children’s Health Defense her.

Göring: ”Det eneste, en regering behøver for at gøre befolkningen til slaver, er frygt”


Kennedys tale er stadig aktuel, ja mere aktuel nu end nogen sinde. Her vil jeg blot minde om hans slutord om frygt, og hvad vores frygt er i stand til at godtage: Undertrykkelse og ulykker af enhver art. 

Men det kan kun effektueres, hvis du tillader dig at blive bange for myndighedernes og private magthaveres luftkasteller.
Jeg siger helt bevidst ”hvis du tillader”, for uden din tilladelse kan du ikke blive bange. 

Robert Kennedy Jr. siger:

Under Nürnberg-processen for 75 år siden blev Herman Göring stillet for retten. Han blev spurgt: Hvordan fik De dog det tyske folk til at tilslutte sig alt dette? 

Og Göring svarede: “Det er enkelt. Det har ikke noget at gøre med nazisme – det handler bare om den menneskelige natur. Det eneste, en regering behøver for at gøre befolkningen til slaver, er frygt og hvis man kan udtænke noget, som gør dem bange, kan man få dem til at gøre hvad som helst, man ønsker.”

[”. …… the only thing a government needs to make a people into slaves is fear and if you can figure out something that makes them scared you can make them do anything you want].

Regeringer vil have pandemier. De elsker pandemier af samme grund, som de elsker krige. Det giver dem nemlig mulighed for at indføre kontrol over befolkningen, en kontrol som befolkningen ellers aldrig ville have accepteret. Jeg fortæller jer her i dag, at det aldrig vil lykkes dem at tage vores frihed fra os og forgifte vores børn. Vi kræver at få vores demokrati tilbage igen. 

Tak alle sammen for at I kæmper.

TÆNK SELV
Er du stadig angst for, hvad ’den indbildte syge’ – corona-influenzaen – er i stand til, er tiden nu til at bruge din sunde fornuft og TÆNKE SELV.

Del artiklen her: