RESULTATER AF AT BØRN VOKSER OP HOS ENLIGE MØDRE

Child

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Børn der vokser op hos enlige forældre, især enlige mødre, klarer sig i gennemsnit dårligere end andre børn.
Der findes undersøgelser der viser, at selv når man tager højde for forskelle i SES (socioøkonomisk status), så går det stadigvæk dårligere for børn der er vokset op hos enlige forældre, i forhold til børn der er vokset op i kernefamilier. Der findes f.eks. en svensk undersøgelse, hvor man har taget højde for forskelle i SES, forældres eventuelle og psykiske stabilitet, så klarede børn af enlige sig stadig dårligst – de havde oftere psykiske eller fysiske sygdomme og kom oftere til skade.
En stort anlagt amerikansk undersøgelse af unge voksne personer der er vokset op i forskellige familieformer, viser at der er væsentlige forskelle mellem børn af enlige mødre og børn opvokset i stabile kernefamilier. Ud af 40 parametre, der er registreret, er der forskel på de 21 efter at man har justeret for diverse forhold, såsom forskelle i indkomst. Børn af enlige mødre har i gennemsnit lavere uddannelse, er fattigere, er lidt mere kriminelle, er mere promiskuøse, har oftere kønssygdomme, har oftere problemer i deres nuværende parforhold, og har flere homoseksuelle erfaringer.

http://kønsdebat.dk/blog/?p=197