NewSpeek

REINER FUELLMICH: HVAD SKAL MAN TRO?

Fuellmich
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.  

Alle, der følger NewSpeek på daglig basis, kender Reiner Fuellmich. Og har sikkert lige som jeg sat deres lid til ham og den corona-komité, han har været ledende drivkraft i siden juli 2020. 

Så meget større var slaget, da hans kompagnon Viviane Fischer anklagede ham for at have fiflet med komiteens økonomiske midler. 

Hvad er op og ned i denne sag? 

I første omgang var der kun tyske kilder, og hvor pinligt det end er for mig som nysproglig student at måtte tilstå, at jeg havde svært ved at forstå problemstillingerne til bunds, så var det realiteten.
Jeg udbad mig derfor assistance af en god bekendt, til hvem jeg fremsendte de referencer, jeg var i besiddelse af, og han svarede bl.a. således:  

”Det var en ordentlig mundfuld! Jeg har lyttet til en stor del af videoerne og forsøgt at forstå, hvad der er sket. Det kan vel koges ned til to ting:

1. Corona-Ausschuss har aldrig været tænkt til at skulle retsforfølge nogen, f. eks ved “Sammelklage” (via Canada og Sydafrika).

2. En mistanke om at Reinar Fuellmich har gjort sig skyldig i økonomisk bedrageri.

Som jeg ser det, kan dette kun være begyndelsen til en efterfølgende retssag, hvor Reiner Fuellmich må gøre rede for, hvor pengene er blevet af. Det drejer sig åbenbart om mere end 1 mio. euro. Alle eksperter etc. hævder jo, at de ikke har modtaget noget honorar, men alene har stillet deres viden til rådighed for sagens skyld. Det samme siger juristerne i Sydafrika og Canada.

Det er naturligvis trist, at Corona-Ausschuss arbejdet ender sådan, men jeg må indrømme, at jeg for længst havde opgivet troen på, at Fuellmichs mange trusler om retsforfølgelse af de ansvarlige i Corona-bekæmpelsen i Tyskland nogensinde ville blive en realitet. De sidste mange høringer har jeg ikke brugt megen tid på at lytte til, da de adspurgte ikke havde samme faglige pondus som dem, man benyttede i begyndelsen af høringerne.” 

Genmæle
Siden optakten har Reiner Fuellmich taget til genmæle, bl.a. i følgende links (begynd nedefra): 

 

Reiner Fuellmich: Encouraging update after false allegations 1. oktober 2022 

https://stopworldcontrol.com/fuellmich-update/

Reiner Fuellmich: On His Recent Separation from the Corona Investigative CommitteeInterview with Farmer Jones d. 28. sept. 2022

https://thewhiterose.uk/reiner-fuellmich-on-his-recent-separation-from-the-corona-investigative-committee/

Dr. Reiner Fuellmich: A Statement regarding the events of the past few weeks  d. 28. sept. 2022

RA Dr. Reiner Fuellmich, link to the channel:

t.me/ReinerFuellmich 

***

Efter 2½ år i kaninhullet har jeg mistet tilliden til stort set alt og alle
Efter 2½ år i kaninhullet har jeg mistet tilliden til stort set alt og alle.  Derfor kan og vil jeg heller ikke fælde dom i denne sag, men afventer nærmere. Jeg håber det bedste og frygter det værste og griber lejligheden til at citere fra et indlæg af Per Brændgaard:   

Tre af fjendens primære våben mod os i frihedsbevægelsen er splittelse, provokation til vold og forførelse til tro på udokumenterede påstande.

  

Del artiklen her:
Exit mobile version