NewSpeek

PSYKISK PARTNERVOLD

Depression
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.


I foråret 2019 vedtog Folketinget en lovændring som gør det kriminelt at udøve psykisk vold. I den forbindelse har medierne fremstillet det sådan, at psykisk vold i parforholdet overvejende er noget hvor kvinder er ofre og mænd er gerningsmænd. Det er dog misvisende.
Internationalt findes der udført ret meget forskning om psykisk vold, og der findes udarbejdet standardspørgsmål der anvendes i mange interview-undersøgelser. I ca. 2/3 af undersøgelserne finder man, at kvinder udøver mere psykisk vold i parforholdet end mænd gør; i den resterende tredjedel udøver mænd og kvinder nogenlunde lige meget psykisk vold.
I Danmark findes der én undersøgelse af psykisk vold, udgivet af VIVE i 2018. Den adskiller sig fra alle andre internationale undersøgelser ved, at her er det overvejende mænd, der udøver psykisk vold. Det kan hænge sammen med, at de to kvindelige forfattere har stærke feministiske sympatier, og hovedforfatteren er kendt for tidligere at have lavet tendentiøs forskning om samværsproblemer efter skilsmisse (tendentiøs ved, at kun moderen blev udspurgt, og hendes svar blev uden videre godtaget).  At den danske undersøgelse af psykisk vold viser et så afvigende resultat, kan hænge sammen med, at interview-personerne kun fik stillet to spørgsmål, og kun det ene spørgsmål berørte de former for psykisk vold, som begge køn sandsynligt kan udsættes for. Der var altså langt fra tale om de standardspørgsmål, som anvendes i talrige andre undersøgelser.
Overordnet set må man konkludere, at mænd generelt i gennemsnit udsættes for lidt mere psykisk vold i parforholdet end kvinder gør, og at den danske undersøgelse er tendentiøs og misvisende.

http://kønsdebat.dk/blog/?p=191
https://www.vive.dk/da/udgivelser/psykisk-partnervold-7024/

Del artiklen her:
Exit mobile version