PAUL CRAIG ROBERTS VERSUS BENT JENSEN- HVEM HAR FAT I DEN LANGE ENDE?

VaxReport
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Det slår mig igen og igen med undren, at mennesker, jeg opfatter som meget begavede, meget vidende og meget belæste kan have SÅ forskellige opfattelser af, hvad der foregår i verden.
Selvfølgelig er det indlysende, at der er større eller mindre nuancer og forskellige vinklinger og fortolkninger af data – afhængigt af den enkeltes menneske-, natur- og samfundssyn – men at en decideret sort-hvid (antagonistisk) modsætning er i spil, dét har jeg svært ved at forstå.
Som jeg lærte i logik, da jeg læste filosofi: Enten regner det – eller også regner det ikke.  

Paul Craig Roberts
I forhold til Ukraine har Paul Craig Roberts følgende kommentar: Covid Crimes Exposed: The FDA, NIH, CDC, WHO Are Criminal Organizations That Must Be Indicted, Tried, and Executed for Massive Crimes Against Humanity. 

[Covid-forbrydelser udstillet: FDA (United States Food and Drug Administration), NIH (National Institutes of Health), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), WHO (World Health Organisation) er kriminelle organisationer, der må tiltales, stilles for retten og henrettes for massive forbrydelser mod menneskeheden] 

Indledningen lyder: 

“That is the conclusion from “The Vaccine Death Report” prepared by David John Sorensen and Dr. Vladimir Zelenko, available here — https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf — and here — https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-experimental-covid-19-injections/5763676 .

You should read the entire report and understand how cruelly and intentionally you were deceived and to comprehend that the deaths from the Covid “vaccine” are likely far from over.

(…) 

Now that real scientists, as opposed the the public relations shills hired by Big Pharma, have provided the evidence of a mass genocide, the corrupt Western governments, every one of which is implicated, and the whore media, every one of which is implicated, are desperately diverting our attention to their replacement narrative of alleged Russian war crimes in Ukraine.  The true facts of the coercive Covid “vaccination” must be buried for the guilty parties to avoid accountability.

(…) 

The prevalence of evil and unaccountable power is all around us.  The people need leaders, but where are the leaders?” [min fremhævelse – LN]

***

Det var så Paul Craig Robers ’take’ (som det hedder på nudansk) på situationen. 

Bent Jensen
Her kommer professor Bent Jensens analyse.  

KRIGEN MOD UKRAINE HAR STYRKET SAMMENHOLDET I UKRAINE 

Den russiske økonom Andrej Illarionov har offentliggjort tal fra meningsmålinger i Ukraine i perioden 2010-2022, som viser en markant ændring i befolkningens syn på NATO, EU, villigheden til at kæmpe militært mod Rusland og troen på at kunne modstå russisk aggression.

Ruslands angreb med henblik på at udslette den suveræne stat Ukraine og omstyrte landets lovlige regering af “nazister og narkomaner” har fået det stik modsatte resultat:

Støtten til præsident Zelenskij er steget fra 25 til 93 pct. i perioden 2019-2022.

Opbakning af de væbnede styrker er steget til 98 pct.

80 pct. erklærer sig rede til at forsvare Ukraine med våben i hånd. Støtten er størst i den vestlige del af landet – 87 pct. I den centrale del af landet 86 pct., i den sydlige del 78 pct. og i den østlige del 59 pct.

Fordelt på køn er 90 pct. af de ukrainske mænd parat til at bidrage til det militære forsvar mod 70 pct. af kvinderne.

Der er tale om en dramatisk stigning i forsvarsviljen siden 2010.

Det samme gælder troen på, at Ukraine er i stand til at slå Ruslands aggression tilbage – en tro, der er vokset under krigen, og som nu deles af 92 pct. af befolkningen.

Støtte til medlemskab af EU fra 49 til 86 pct. i samme periode.

Støtte til indtræden i NATO er steget fra 34 pct. i 2014 til 76 i 2022.

Ukraine befinder sig derfor nu i den paradoksale situation, at da USA under præsident Obama i 2014 støttede de voldelige uroligheder, der medførte et regimeskifte i Kiev, var et flertal af Ukraines befolkning IKKE interesseret i medlemskab af den vestlige alliance. Nu, hvor et flertal i befolkningen ønsker medlemskab, afviser USA under præsident Biden, at Ukraine kan blive medlem.

Har Danmark nogen holdning til dette spørgsmål?

***

NewSpeek vil fortsat forsøge at formidle forskellige analyser af Ukraine i håb om at få et klarere billede af, hvad der foregår. Og hvor et af stridspunkterne er, om Ukraine er en suveræn stat, der kæmper for frihed og borgerrettigheder, eller om Ukraine bliver brugt som ’false flag’ og afledningsmanøvre af den globalistiske elite?  

Eller måske begge dele på samme tid? 

Del artiklen her: