NewSpeek

Regnskab

Regnskab over indsamlingen  

Journalistisk arbejde på (video)bloggen NewSpeek  

(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen Indsamlingsnævnets j.nr.: 19-701-00040                                                      

Indsamlers navn(e):  Lone Nørgaard, Peter Jørgensen, Anders Peter Johnsen 

Indsamlingsperiode: 25. maj 2020-25. maj 2021

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:  Danske Bank, reg.  3118 kontonummer 4741236052  

Oplysninger om indtægter og udgifter 

Indkomne bidrag 

35.126 kr. 

– Administrationsudgifter i alt

 1.100 kr. 

Anvendelse af indsamlingens overskud

(indkomne bidrag fratrukket div. udgifter) 

34.026 

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

            

Administrationsudgifter 

Beløb 

Gebyr til Indsamlingsnævnet 

1.100 kr. 

I alt  

1.100 kr.

Anvendelse af indsamlingens overskud

Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1. 

Indsamlingens overskud er indkomne bidrag fratrukket eventuelle administrationsomkostninger.

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?

Beløb 

Bogudgifter 

9.371 

Norton 

799 kr. 

Dansk Presseforbund – Pressekort  

850 kr. 

KLF – kirke og medier (kontingent)

275 kr. 

RÆSON (kontingent)

200 kr. 

Det Udenrigspolitiske Selskab (kontingent) 

800 kr. 

Ergonomisk kontorstol 

9.900 kr. 

Domæne 

597 kr.

IT-support

1150 kr. 

Hæve-sænke bord 

4538 kr. 

Kontorartikler 

674 kr.   

Critique (tidsskrift) 

199 kr. 

Lampemesteren 

1445 kr. 

Tv2 

109 kr.

HBO 

99 kr. 

Mobiltelefon 

838 kr. 

Operaens venner (kontingent) 

250 kr. 

Kontingent Trykkefrihedsselskabet + Dansk Kultur 

400 kr. 

Kontingent DDF 

300 kr. 

Kontingent Libertas 

129 kr. 

Norton (2)

799 kr. 

Hostmaster 

59 kr. 

Danmarks frie fjernsyn 

200 kr. 

I alt 

33.981 kr. 

  Indsamlingens overskud er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen. 

Exit mobile version