NUTIDENS TROJANSKE HESTE

trojan-horse
Del artiklen her:

Af Klaus Ewald. 

 Oldtidens store græske digterværker Iliaden og Odysseen er milestene i europæisk litteratur. Fortællingerne om den græske bystat Trojas udholdenhed og vilje til at modstå en græsk belejring over 10 år må betragtes som alle krigshistoriers moder. Krigerstaten Trojas fald skete som følge af en krigslist, Odysseus lod udtænke. Historien drejer sig i al sin enkelthed om et jalousidrama omkring prins Paris’ bortførelse af den skønne Helena. Det udløste så igen en altødelæggende krig mellem Troja og de øvrige græske bystater.

Historien endte med Trojas fald efter placeringen af en træhest uden for byens mure. Hesten lod Trojanerne trække inden for bymurene. Lidet vidste de, at den indeholdt fjendtlige soldater, der i nattens mulm og mørke åbnede porten til bymuren og lod fjendens tropper strømme ind.

Omsat til nutiden kan oldtidens fortælling nemt indpasses i europæisk samtidshistorie. Historien om den trojanske hest er tidløs.

At tænke sig, at vi i vor oplyste tid har politikere, medier, meningsdannere og vælgersegmenter, som mod bedre vidende lader trojanske heste blive trukket ind bag vore bymure og landegrænser. Islamiske fjendetropper får som i oldtidens fortælling uhindret lov til at trænge ind og få fodfæste i større og større omfang uden tanke for konsekvenserne af vor egen kultur og ophav.

Forræderne blandt os fra rød stue fremstår helt åbenlyst, som indgik de i oldtidens fortælling om medvirken til vor egen bystats ødelæggelse. Sig navnet Rosa Lund eller Zenia Stampe og jeg ser 5. kolonnen i nattens mulm og mørke åbne porten til Danas have for fjenden. De lægger ikke engang skjul på deres forehavende, og vi lader det ske uden kamp.

Skræmmende er det, at størstedelen af vælgerkorpset accepterer at lade sig styre af politikere, der alene tænker i valgperioder, genvalg og i hvordan fremmede folk kan få mest ud af at komme til Danmark og få lov til at opholde sig her, mens vi må indpasse os mere og mere på deres vilkår. Kort sagt i, at trojanske heste placeres iblandt os. Skræmmende er det, at kun et fåtal af os vælgere tænker tanken igennem om, hvor Danmark og danskerne befinder sig blandt fjendtlige soldater nu og om 2 og 3 generationer.

Historien gentager sig, oldtidens tragedier har kunnet overleve, fordi fortællingerne er eviggyldige. Nutidens passivitet blandt danskerne former fremtidens tragedie for dem, vi burde bekymre os allermest om.

(Artiklen har været trykt i 24nyt) 

Del artiklen her: